Full text: Vitruvius: M. Vitrvvivs Per Iocvndvm Solito Castigatior Factvs Cvm Figvris Et Tabvla Vt Iam Legi Et Intelligi Possit

LIBER ducti, primũ fiũt graues, deĩde cũ ab hymbrib{us} ĩ parietib{us} aſꝑgũt{ur}, dilabunt{ur}
& diſſoluũt{ur}, paleæ q̃ ĩ his ponũt{ur} nõ cohereſcũt ꝑꝑ aſꝑitatẽ. Faciẽdi ãt ſũ
ex terra albida cretoſa, ſiue de rubrica, aut ẽt maſcl’o ſabulõe. Hæc. n. gña ꝑꝑ
leuitatẽ hñt firmitatẽ, & nõ ſũt ĩ oꝑe põderoſa, & faciliter aggerãt{ur}. Ducẽ-
di ãt ſũt ꝑ uernũ tp̃s & autũnale, ut vno tenore ſicceſcãt, Qui. n. ꝑ ſolſtitium
parãt{ur}, ideo vitioſi ſũt, ꝙ ſũmũ coriũ, ſol acriter cũ ꝑcoꝑt, efficit vt uideãt{ur} ari
di, ĩteri{ur} ãt ſint nõ ſicci, & cũ poſtea ſicceſcẽdo ſe cõtrahũt, ꝑrũpũt ea, q̃ erãt
arida, ita rimoſi facti efficiũt{ur} ibecilli, maxie ãt utiliores erũt, ſi añ biẽniũ fue
rint ducti, nã nõ añ pñt penit{ur}ſicceſcere, ita cũ recẽtes & nõ aridi ſũt ſtru
cti, tectorio inducto rigide obſolidato ꝑmanẽte, ip̃i ſidẽtes nõ pñt eãdẽ al
titudinẽ q̈ ẽ tectoriiũ, tenere, cõtractiõe moti nõ hærẽt cũ eo, ſed a cõiũctio
ne ei{ur}diſparãt{ur}. Igit{ur}tectoria ab ſtructura ſeiũcta ꝑꝑ tenuitatẽ ꝑ ſe ſtare ñ pñt,
ſed frãgũt{ur}, ip̃i parietes fortuito ſidẽtesvitiãt{ur}, Iõ ẽt vticẽſes latere ſi ſit ari
dus, & añ ꝗnquẽniũ duct{ur}, cũ arbitrio magiſtrat{ur}fuerit ita ꝓbuat{ur}, tũc utũt{ur} in
parietũ ſtructuris, Fiũt ãt late℞ gña tria, vnũ qd’græce λ δ ῶ ρ ο μ appellat{ur},
ideſt quo noſtri vtũt{ur}, lõgũ pede, latũ ſemipede, cæteris duob{ur} græco℞ ædiſi
cia ſtruũt{ur}, Ex his vnũ pẽtadorõ: alte℞ tetradorõ dicit{ur}, Dorõ ãt græci appel-
lãt palmũ, qd’mune℞ datio græce λῶρομ appellat{ur}, Id ãt ſemꝑ gerit{ur} ꝑ man{us}
palmũ, Ita qd’ ẽ quoquouerſus, ꝗn palmo℞, pẽtadorõ qd’ q̈tuor, tetrado-
ron dicit{ur}, & q̃ ſũt publica oꝑa pentadoro, quæ priuata tetradoro ſtruunt{ur}.

a. pentadorõ
b. tetradorõ
c.didoron
d.ſi ponatur ſuper ie. erit
ſtructura alli
gata
f.ſi ponatur ſuper. g. erit
ſtructura alli
gata
h. ſi ponatur ſuper. i. erit
ſtructura alli
gata
k.ſi ponatur ſup. l. erit ſtru
ctura alligata
a b c d f h k
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer