Full text: Vitruvius: M. Vitrvvivs Per Iocvndvm Solito Castigatior Factvs Cvm Figvris Et Tabvla Vt Iam Legi Et Intelligi Possit

LIBER lenis & craſſus aer, ꝗ̃ ꝑflatus nõ hẽt, ne crebras redũdãtias, ꝑꝑĩmotã ſtabi
litatẽ adiciẽdo ad mẽbra eo℞, alit eos & reficit, ꝗ in his ſunt ĩpliciti morbis. Nõnullis placuit eẽ vẽtos q̈tuor ab oriẽte eꝗnoctiali Solanũ, a meridie Au-
ſtrũ ab occidẽte æꝗnoctiali Fauoniũ, a ſeptẽtriõali Septẽtrinẽ: ſed ꝗ diligẽ
tius ꝑquiſiuerũt, tradiderũt eos eẽ octo, maxĩe ꝗdẽ Andronic{us} cyrreſtes: qui
ẽt exẽplũ collocauit athẽis turrim marmoreã octogonõ, et ĩ ſingl’is laterib{us}
octogoni, ſingl’o℞ vẽto℞ imagĩes exculptas cõtra ſuos cuiuſ flat{us} deſigna
uit: ſupra eã turrĩ metã marmoreã ꝑfe
cit, & inſuꝑ tritonẽ æreũ collocauit dex-
tra manu virgã porrigẽtẽ: & ita ẽ machi-
natus, vti vẽto circũageret̃, & ſemꝑ con-
tra flatũ cõſiſteret, ſupra imaginẽ flãtis
vẽti ĩdicẽ virgã teneret.

15.1.

a Solanus
b Eurus
c Auſter
d Aphric{us}
d c b a

Ita ſũt collocati inter Solanũ & Auſt℞
ab oriẽte hyberno, Eur{us}. Inter Auſtrũ & Fauoniũ ab occidẽte hyberno, Aphric{us},
Inter Fauoniũ & Septẽtrionẽ, Caur{us}, quẽ
pl'es vocãt Co℞: Inter Septẽtrionẽ & So
lanũ, Aꝗlo. Hoc mõ videt̃ eſſe exp̃ſſũ, vti
capiat nũeros, & noĩa, & ꝑtes, vñ flat{us} vẽ-
to℞ certi ſpirẽt. Qd’ cũ ita exploratũ ha-
beat̃, vt ĩueniãtur regiões & ort{us} eo℞, ſic
erit rõcinãdũ. Collocet̃ ad libellã mar-
moreũ amuſiũ mediis mœnib{us}, aut loc{us}
ita expoliat̃ ad regulã & libellã, vtamu-
ſiũ nõ deſideret̃: ſupra ei{us} loci cẽtrũme
diũ, collocet̃ æne{us} gnomõ, ĩdagator vm-
bræ, ꝗ græce σκιαθΗρας dicit̃: hui{us} añ me-
ridianã circiter horã ꝗntã, ſumẽda eſt ex
trema gnomõis vmbra, & pũcto ſignan-
da, deĩde circino diducto ad pũctũ qd’ ẽ
gnomõis vmbræ longitudinis ſignũ, ex
eo a cẽtro circũagẽda linea rotũdatõis. Itẽ obſeruãda poſtmeridiana iſti{us} gno
monis creſcẽs vmbra: & cũ tetigerit cir-
cinatiõis lineã, & fecerit parẽ añmeridia
næ vmbræ poſtmeridianã, ſignãda pun-
cto. Ex his duobus ſignis circino decuſſa
tim deſcribẽdũ: & ꝑ decuſſationẽ, & me-
diũ cẽtrũ linea ꝑducenda ad extremũ, vt
hẽat̃ meridiana & ſeptẽtrionalis regio.

Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer