Full text: Vitruvius: M. Vitrvvivs Per Iocvndvm Solito Castigatior Factvs Cvm Figvris Et Tabvla Vt Iam Legi Et Intelligi Possit

Inſeꝗt̃ nũc de cteſibica machina q̃ ĩ altitudinẽ aquã educit mõſtrare, Ea fit ex
ære, cui{us} ĩ radicib{us} modioli fiũt gemelli paulũ diſtãtes hñtes fiſtulas (furcil-
læ ſũt figura) ſil'r coherẽtes, ĩ mediũ catinũ cõcurrẽtes, ĩ quo catino fiãt axes ĩ
ſuperiorib{us} narib{us} fiſtula℞ coagmẽtatiõe ſubtili collocati, ꝗ p̃obturãtes fo-
ramina nariũ, nõ patiunt̃ exire id qd' ſpiritu ĩ catinũ fuerit exp̃ſſum, Supra
catinũ penula, ut infudibulũ ĩuerſũ, ẽ attẽperata, q̃ etiã ꝑ fibulã cum catino
cuneo traiecto, cõtinet̃ & coagmẽtat̃, ne uis ĩflatiõis aquæ eã cogat eleuare,
Inſuꝑ fiſtula q̃ tuba dicit̃ coagmẽtata, in altitudĩe ſit erecta, Modioli aũt hñt
ĩfra nares ĩferiores fiſtula℞, axes ĩterpoſitos ſupra foramina ea℞ q̃ ſũt in fun
dis, Ita de ſuꝑnis ĩ modiolis ẽboli maſculi torno politi & oleo ſubacti cõclu
ſi regulis & vectib{us} cõuoluũt̃, ꝗ ultro citro frequẽti motu p̃mẽtes, aerẽ
ꝗ erit ibi cũ aq̃ axib{us} obturãtib{us} foramĩa cogũt & extrudũt ĩflãdo p̃ſſiõib{us}
ꝑfiſtula℞ nares aquãĩ catinũ, e quo recipiẽs pẽula ſpũs exprimit ꝑ fiſtulã ĩ al
titudinẽ, & ita ex ĩferiore loco caſtello collocato ad ſaliẽdũ aq̃ ſubmĩſtrat̃.

a. modioli
ærei
b. catinus
c. penula uti infudibulum
inuerſum
d. fiſtula quæ tuba dicit̃
e. emboli maſculi. Reli
qua ex littera
ſatis itelligũ-
tur a peritis.
Singula enĩ
& in his ma-
chinis & in
multis ſupe-
rio℞ re℞ de-
ſcriptiõib{us}; ſi-
ꝗ̃s declarare
uellet op{us} eẽt
& plura ſcri-
bere: & cuiuſ-
que rei uari
as figuratio
nũ facies pin
gere: ꝗb{us} & q̃
reb{us} ipſis: ĩtra
ſũt & extra:
mõſtrari poſ-
ſent: ſed ſatis
mihi feciſſe
uideor apuiſ-
ſe .ſ. ſtudioſis
fores & oſtẽ-
diſſe ſemitas
ꝗb{us} hic au-
ctor intelligi
ualeret.
a b c d e
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer