Full text: Biancani, Giuseppe: Sphaera mvndi, sev cosmographia demonstratiua, ac facile methodo tradita

302. Antipodes, Antæci, Periæci.

DEſcriptis in Geographíco globo locis [?] omnibus cognitis, & conſequenter tota ferè terra habitabili,
quædam inter eorum habitatores notandæ ſunt habitudines, vnde quidam dicuntur Anti [?] podes, An-
tæci, Periæci.

Antipodes ij dicuntur, qui diametr@liter opponuntur, i@demq; ſunt ſub eodem meridiano: ſed præterea
(extra ſphæram rectam, & parale@@am) ſunt in oppoſitis paralellis, quo rum vnus eſt b@@ealis, alt [?] er auſtralis; vnde habent æquales latitudines, ſed diuerſas, vna enimeſt borealis, alter auſtralis. [...] ſtr is
A B C D. in quo circu [?] lus A E C G B H D F, ſit meridianus, æqu@@oris autem
C D. ſint E F. & G H. diametri duorum paralellorum oppoſirorum, quo-
rum ille ſit borealis, hic auſtralis. A. polus arcticus, B. antarcticus: lam ha@i-
tatores duo G. & F. ſunt mutuo Antipodes, opponun@ur enim lecundum
diametrum G F. ſuntque iu oppoſitis paralellis E F G H. & @ub eodem meri-
diano. eadem ratione A B. ſunt Antipodes, ſimiliter C D. quamuis non ſint
ſub oppoſitis paralellis. Parmenſes, & ij qui degunt ſu [?] b altitudine pol@ au-
ſtralis gri 45. ſeu in oppoſito paralello, ſuntque ſub eodem meridiano in par-
te dia@@ traliter oppoſita, ſunt inuicem Antipodes; dicuntur etiam Anti-
cthones. qui ſunt ſub diuerſis polis, extra omnes paralellos, ſunt tamen Anti-
podes. Porrò Antipodibus contraria omnia accidunt, quamuis enim ha-
beant eundem horizontem, eius tamen auerſas fa [?] cies inhabitant, & oppoſita [?]
hæmiſpheria. quando nos Aeſtatem habemus: illi Hyeme@ habent: quan-
do nos diem, ij noctem: quando nobis occidit Sol, ijs or tur: cum nobis dies longiſſima, is breuiſſima, & c.

302.1.

0220-01

Antæci, ideſt, Anticolæ ſunt, qui habitant ſub oppoſitis paralellis, ſuntque ſub eodem meri@iano, non ta-
men diametraliter, quia ſunt ſub eodem ſemicirculo meridiani inter polos intercepto, ſic E G. ſunt Antæ-
ci, necnon F G. ſic Parmenſes habent ſuos Antæcos ſub eodem meridiano ſitos, ſed tãtum vltra æquatorem
ad Auſtrum, quantum Parmenſes ab Boream. habent Antæci diuerſo tempore Aeſtatem & Hyemem, item
diem maximum, & minimum. eodem tamen temporis momento habent meridiem, & mediam noctem,
quamuis non ſemper eodem tempore Sol vtriſq; oriatur, & occidat, & c.

Periæci, ideſt Circuncolæ, habitant ſub eodem paralello, & meridiano, ſed inter eos medius eſt mundi po-
lus: opponunturq; diametraliter reſpectu diametri paralelli, ſub quo exiſtunt, vnde eundem polum, eodem
modo eleuatum aſpiciunt, tales ſunt in figura E F. necnon G H. ſi Parma quis ambularet verſus polum ar-
cticum, tantundemq; vltra illum proficiſceretur, ibi ſuos Perię@os reperiret. quando nobis eſt nox, illis dies
eſt, reliqua omnia ſunt communia, Aeſtas, Hyems, dies maxima, & c.

Poſtremo aduertendum eſt, ſequi ex prædictis habitatores æquatoris C. & D. eſſe tantum Antipodes, & eoſdem ſimul Periæcos, non autem Antæcos, quia nullus paral@llus æquatori opponitur. Habitatores verò
ſub polis eſſe tantum Antipodes, & Antæcos eoſdem ſim@l, non autem Periæcos, quia non ſunt ſub parale l-
lis. cum autem volueris ſcire, quinam habitatores ſint inuicem Antipodes, aut Antæci, aut Per@æci, @acilèid
aſſequeris ex globo Aſtronomico, ſi ea quæ nunc dicta ſunt rectè percepiſti.

303. De varijs Habitationibus.

PRæterea in globo Geographico iam conſtructo, cõſiderant Geographi quænam loca ſeu Prouinciæ @int
in vna quaque Zonarum; quas quidem explicauimus in ſecunda par@ Sp@æræ in finem. Tandem ijdem
Geographi conſiderant ſeptem varias Sphę@æ mundi conſtitutiones ſeu habitationes, quarũ prima eſt Sphę-
ra recta. Secunda Sphæra obliqua, cuius vertex eſt inter alterutrum tropicorum, & æquatorem. Tertia obli-
qua, cuius vertex eſt in alterutro tropicorum. Quarta ob@iqua, cuius vertex eſt in alterutra @onarum tem-
peratarum, ſeu inter tropicos, & polares circellos. Quinta obliqua, cuius vertex eſt in alterutro circellorum
polarium. Sexta obliqua, cuius vertex eſt intra prædictos circellos polares, non tamen ſub polis ipſis. Septi-
ma eſt Sphæra paralella, cuius vertex eſt alter polorum, alter verò cęli imum; n qua omnes paralleli æquato-
ris, ſunt etiam horizontis paralelli, quia æquator ipſe coincidit cum horizonte. Porrò Sphæra recta nec bo-
realis, nec auſtralis eſt, ſed in medio. Reliquę verò ſex duplices ſunt: ſex enim boreales, & ſex auſtrales, prout
polut arcticus, aut antarcticus eis eleuatur.

Proprietates autem harum habitationum, quas Aſtronomi conſiderant ſunt quinque. 1. Ortus, & occa-
ſus aſtrorum, ac ſignorum. 2. Dies, & noctes. 3. Aequinoctia, & Solſtitia. 4. Quatuor anni tempora. 5. Vmbræ ſolares.

304. De prima Sphæra, idest recta, cuius vertex eſt ſub æquatore, poli veroin Horizonte.

1 IN hac mundi coni [?] titutione, exceptis mundi polis, omnia cęli puncta, omniaq; ſydera quotidie oriũ [?] tur
& occidunt; aſcenduntque, & deſcẽdunt, facientes angulos rectos cum horizonte, ſicu@i etiam æquator,
& tropici recta aſcendunt & deſcendunt: vnde & recta Sphæra dicta eſt.

Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer