Full text: Bithynius, Theodosius: Theodosii Tripolitae Sphaericorum libri tres

cus K O, arcui N A, & arcus K P, arcui N B, æ-
qualis, vt ſint quoque ſe
micirculi A M O, O F A; B G P, P H B. Eruntigi-
tur ſemicirculi A M O,
B H P, non coeuntes, cũ
ſe mutuo non ſecent. Eo
dem modo nõ coeuntes
erunt ſemicirculi B G P,
A F O. Dico arcus paral
lelorum A B, L E, M H,
interceptos inter ſemi-
circulos A M O, B H P,
non coeuntes ſimiles eſ-
ſe, necnon & arcus A B,
C D, F G, interceptos in
ter ſemicirculos B G P,
A F O, non concurren-
tes ſimiles eſſe: Arcus vero maximorum circulorum A C, A L, B D, B E, æ-
quales eſſe; necnon & arcus C F, L M, D G, E H: quorum illi inter paralle-
los A B, C D E, hi vero inter parallelos C D E, F G H, interijciuntur: Eo-
demq́; pacto æquales eſſe arcus A F, A M, B G, B H, inter parallelos A B,
F G H, interiectos. Per polum enim I, & puncta contactuum A, B, circuli
maximi deſcribantur Q A I R, S B I T, ſecantes parallelos in Q, S, V, X. Tranſibunt hi circuli maximi per polos quoque circulorum A F K, B H K; ac proinde bifariam ſecabunt ſegmenta C A L, D B E, C V L, D X E: necnõ
ſegmenta F A M, G B H, F Q M, G S H. Præterea ijdem circuli ad angulos
rectos ſecabunt parallelos A B, C D E, F G H, & maximos circulos A F K,
B H K. Quoniam igitur diametris circulorum æqualium A F K, B H K, inſi
ſtunt ad angulos rectos ſegmenta circulorum æqualia, nempe ſemicirculi in-
choati à punctis A, B, & per I, tranſeũtes, donec iterũ ſecent circulos A F K,
B H K; ſuntq́; arcus æquales A I, B I, quòd ex defin. poli recta I A, IB æqua
les ſint; qui quidem minores ſunt dimidijs ſemicirculorum partibus: (cum
enim dimidij ſint arcuum A I R, B I T, quòd, ex defin. poli, rectæ ex I, ad
puncta A, B, R, T, atque adeo arcus quoque ſint æquales: ſint autem arcus
A I R, B I T, ſemicirculo minores, quòd ſemicirculi tendant ex A, & B, per
I, vſque ad circulos A F K, B H K; erunt arcus A I, B I, minores dimidijs par
tibus illorum ſemicirculorum.) ſunt quoque æquales rectæ I C, I E, ex po-
li defin. erunt arcus A C, B E, æquales: Eſt autem A C, ipſi A L, & B E, ipſi
B D, æqualis, propterea quòd arcus C A L, D B E, bifariam ſecantur, vt de-
monſtratum eſt. Quatuor ergo arcus A C, A L, B E, B D, æquales ſunt. Eo-
dem modo oſtendemus, æquales eſſe quatuor arcus A F, A M, B H, B G; ac
propterea & reliquos C F, L M, E H, D G, qui quidem ſinguli inter binos
parallelos intercipiuntur. Quodſecundo loco proponebatur demonſtrandũ.

89.1.

1. huius.
11. 1. huius.
055-01
20 1. huius.
5. huius.
9. huius.
15. 1. huius.
28. tertij.
28. tertij.
11. huius.
9. huius.

QVIA vero arcus toti C A L, D B E, æquales ſunt, quòd ipſorum dimi
dia æqualia ſint, vt demonſtratum eſt; erunt & rectæ ſubtenſæ C L, D E, æ-
quales, quæ quidem arcubus quoque C V L, D X E, ſubtenduntur; ac pro-

Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer