Full text: Benedetti, Giovanni Battista: Io. Baptistae Benedicti ... Diversarvm specvlationvm mathematicarum, et physicarum liber

Quod ſecundum primum ſuppoſitum finiebatur ſpacio annorum .240. qui nume
rus fit. ex .20. duodecies multiplicatis. Et quia triplicitates ſunt .4. ideo credebant
in ſpacio annorum .960. qui numerus fit ex .240. quater multiplicato, perfici .48. con- iunctiones cõ-iunctiones, priuſquam redirent ad ſe coniungendos in eodem loco, ubi prius iun-
cti fuiſſent. Primum autem ſuppoſitum, quod vigeſimo quoque anno iungerentur iũgerentur,
colligebant ſic ratiocinantes. Si Saturnus annis .30. peragit ſuum curſum per om-
nia ſigna Zodiaci, Iupiter autem peragit eum annis .12. Saturnus ambulauerit .4. ſi
gna, et .4. quintas partes ſigni, ſiue gra .24. dum Iupiter peragit integrum ambitum
ideſt annis .12. Itaque deſunt ei anni .8. ad perueniendum ad .20. quibus .8. annis Sa-
turnus perambulat ꝑambulat ſigna tria & quintam quintã partem partẽ unius ſigni .i. gradus .6. qui iuncti dictis ſi
gnis .4. & gra .24. faciunt ſigna .8. quæ Iupiter item percurrit in annis .8. atque ita in
annis .20. Iupiter percurrit .20. ſigna antequam antequã perueniat ad Saturnum Saturnũ, cum Saturnus eo
dem tempore perfecerit curſum ſignorum .8. Eandem concluſionem etiam fortaſ
ſe collegerant ex dictis ſuppoſitis, dicentes, ſi Saturnus annis .30. ambulat .12. ſigna
proculdubio annis .20. ambulat .8. ſigna, quo tempore Iupiter perambulat .20. ad ra
tionem .12. ſignorum in annis .12.

Verum hoc ſuppoſitum non eſt bonum, quoniam, ſi ita eſſet, coniunctiones horum horũ
duorum planetarum nunquam exirent ex vna triplicitate, & non modo .960. quoque quoq;
anno, ſed etiam ſexageſimo rurſus coniungerentur in eodem puncto. nec coniunctio
nes eorum (ſemper autem intelligo de medijs) unquam egrederentur ex illis tribus
ſignis Zodiaci.

Sed periodus æqualis Saturni, eſt dierum circiter .10740. atque ita minor an .30.
atque etiam .29. cum dimidio periodus autem æqualis Iouis, eſt circiter .4328. vt
ego eam comperio, quidquid alij dicant dicãt, vtque vtq́; planius alias oſtendam. Itaque Itaq; hæc per
iodus Iouis, etiam minor eſt ann .12. prætermittendo in ſupputatione tam tã Saturni quam quã
Iouis quaſdam minutias horarum & earum partium, quæ hac in re pto nihilo habe-
ri poſſunt. Atque his duabus periodis eccentricorum duorum planetarum poſſu-
mus cognoſcere interuallum quod erit inter vtramque mediam coniunctionem, hoc
modo agendo, & ratiocinando.

Si Saturnus diebus .10740. circuit gradus .360. diebus .4328. qui ſunt periodus
Iouis, conficiet gradus .145. & min .4. ideſt min .8704. & eadem regula inueniemus
quod ꝙ Saturnus .30. quibuſque quibuſq́; diebus, conſiciet min .60. & ſecunda .20. Iupiter autem ſin-
gulis .30. diebus, conficiet min .149. & ſecunda .43. vnde ſubtrahendo minuta Satur-
ni à minutis Iouis, ſupererunt min .89. cum ſecun .23. Itaque Itaq; Iupiter .30. quibuſque quibuſq́; die-
bus velocitate curſus, ſuperabit Saturnum minutis .89. cum ſecundis .23. Atque Atq; dicen-
do, ſi minuta .89. cum ſecundis .23 dant nobis dies .30. ſupradicta, minuta .8704. da-
bunt nobis dies .2921. quibus iunctis cum diebus .4328. periodi Iouis, efficientur dies
7249. ideſt anni Aegiptij .19. cum diebus .314. & hæc erit æqua periodus temporis
inter vtranque coniunctionem horum duorum Altiorum planetarum. Vt autem pla
nius oſtendatur hanc operationem rectam eſſe (nam demonſtrationem ſpeculatiuam ſpeculatiuã
huius operationis in .113. Theoremate noſtræ Arithmeticę cuique cuiq; videre licet) fieri
poteſt his alijs calculis.

Si Saturnus diebus .10740. tranſit per gra .360. in ſpacio dierum .2921. tranſibit
per gradus .97. min .54. quibus iunctis cum gra .145. min .4. ſupra notatis, efticientur
gra .242. min .58. Deinde, ſi Iupiter ſpatio dierum .4328. tranſit per gra .360. igitur
ſpatio .2921. per eandem regulam inueniemus eum tranſire gradus .242. mi .58. qui
numerus par eſt illi Saturni. Cum ergo Iupiter confecerit vnum ambitum poſt con­ IO. BAPT. BENED. iunctionem cum Saturno, vt rurſus aſſequatur Saturnum, tranſeundum ei erit per ꝑ gra .
242. min .58. iter confectum à Saturno toto tempore annorum .19. & dierum .314.
ad rationem graduum .360. diebus .10740. (poſſumus etiam etiã dicere gra .243. quia præ
termiſimus quaſdam exiguas particulas periodorum perfectorum cuiuſque planetę
in ſuperioribus ſupputationibus.) Illos verò gradus .43. Iupiter conſiciet diebus .
2921. ad rationem graduum .360. diebus .4328. Atque Atq; ita vt diximus, ab vna coniun-
ctione ad aliam intererunt anni .19. Aegiptij cum diebus .314. vel circa.

Nunc autem vt videatur an tabulæ Alfonſi conueniant cum hoc numero nr̃o calculo, con- ſiderabimus cõ-ſiderabimus, quod ꝙ Era (vt vocant) dicti temporis annorum .19. cum diebus .314. eſt dua-
rum tertiarum ſexagenarum, ſecundæ nullius, & 53. primarum primarũ ſiue dierum. Et per hanc hãc
Eram colligendo motum mediocrem, tum Saturni, tum Iouis, omiſſis radicibus, & in
cipiendo ab Ariete, comperiemus quodvtriuſque vtriuſq; planetæ lineæ eiuſmodi motus tranſi
bunt per min .56. tertij gradus Sagittarij, ideſt coniunctæ erunt.

In fine poſtea ſecundæ periodi, cuius era erit .4. tertiarum, ſecundæ .1. et .47. pri-
marum ſexagenarum, locus mediocris vtriuſque vtriuſq; erit in min .56. gra. ſexti Leonis. In
fine verò tertiæ periodi, cuius era erit .6. tertiarum .2. ſecundarum, et .41. primæ, lo-
cus eorum mediocris inuenietur in .56. minuto gradus .9. Arietis. Atque Atq; ita deinceps
in fine cuiusque cuiusq́; periodi, locus eorum eorũ mediocris coniunctim ſemper diſtabit à loco me
diocri præcedentis coniunctionis gradibus .117. ideſt in trigono antecedenti, minus
gra .3. Vnde apparet has coniunctiones procedere in contrariam partem reſpectu or
dinis ſignorum ſignorũ Zodiaci, ſed reſpectu ordinis graduum ſignorum ſignorũ, ſemper progrediuntur progrediunt̃ or
dine per ternos gradus nunquam retrogradientes. Hinc ſe quitur, vt non duodecies
in omni triplicitate coniungantur hi duo planetę, vt antiqui putauerunt, ſed decies
tantum. & ad ſummum ter in ſingulo ſigno, ſpatio annorum .198. & dierum .220. aut
circiter, non autem .240. nec .242. Atque decem vices comprehendunt gra .27. &
vltima vice inueniuntur in ſigno ſequenti alterius triplicitatis. Exempli gratia, po-
namus quod ꝙ prima vice coniungantur cõiungant̃ in gra .2. Arietis, ſecunda coniunctio erit in .5. Sagit-
tarij, tertia. in .8. Leonis. quarta in .11. Arietis, quinta in .14. Sagit .6. in .17. Leonis.
ſeptima in .20. Arietis, octaua in .23. Sagittarij, nona in .26. Leonis, decima in .29.
Arietis, et vndecima erit in gra .2. Capricorni ſigni ſequentis ſequẽtis triplicitatis. Decem igi­
tur interualla ſingula annorum .19. & dierum .314. faciunt annos .198. & dies .220.
Immo pertabulas Alfonſi, eiuſmodi periodus non modo non reperitur annorum annorũ .242
nec .240. vt antiqui credidere, ſed tribus diebus minor annis .198. & diebus .220. id-
eſt per dictas tabulas inuenitur eſſe annorum .198. & dierum .217. tantum, qui nume
rus multiplicatus per .4. triplicitates, efficiet periodum maiorem, quæ erit annorum
794. & dierum .138. quo tempore dicti planetæ redeunt ad eundem locum vbi pri-
mum ſe coniunxere.

Vt exempli gratia, locus mediocris Saturni & Iouis in fine annorum .198. dierum
217. reperitur in gradu .30. Sagittarij. Si quæſiuerimus hunc locum per aggregatum aggregatũ
annorum .794. & dierum .138. cum annis .198. & diebus .217. quorum ſumma eſt .
992. & dies .355. inuenietur locus mediocris ipſorum planetarum planetarũ in dicto vltimo gra
du Sagittarij. Sed ſi quęſiuerimus eorum locum mediocrem per aggregatum anno
rum .198. & dierum .217. cum annis .960. quod erit ſumma annorum .1158. & dierum dierũ
217. reperiemus Iouem in gradu .18. Sagittarij & Saturnum in .16. Leonis diſtanti-
bus inter ſe duabus eorum lineis motuum mediocrium gra. circiter .122. Atque Atq; Iupi-
ter præcedet, & oportebit quod ꝙ coniunctio eorum mediocris fuerit multis annis ante
omittendo (vt dixi) radices, quia ſatis eſt inuenire interuallum inter lineas eorum me
diorum motuum.

Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer