Full text: Vitruvius: M. L. Vitrvuio Pollione De architectura

Et quando ſera uenuta a le meníane mure, ſía facto uno caſtello, & al caſtello cõíun
cto ad receuere laqua lo tríplíce ímmíſſarío, & ſíano collocate ín lo caſtello tre fíſtu-
le equalmente díuíſe íntra lí receptaculí coníunctí, acío che quando laqua abũdara
da le extreme parte ella redunda ín lo medíano receptaculo. Coſí ín lo medío ſe pone
rano le fíſtule ín ogní lací, & ín le ſalíente, che da luno díſcurta ín lí balneí, acío che
per ogní anní p̃ſtino íl uectígale al populo, da le quale íl tertío ín le caſe priuate, tal-
mẽ e che non mancha ín lo publíco. Per che nõ poterano auertere, quãdo hauerano
hauuto da lí capí le propríe ductíone. Ma queſtí per chedíuíſí ío lí había cõſtítuítí,
queſte ſono le cauſe, acío che quellí chí príuatamente conducerano laqua ín le caſe,
ſíano defenſatí da lí uectígalí per lí publícaní de le conductíone de le aque. Ma ſí ſe-
ra o lí montí mezí íntra le meníe & íl capo del fonte, coſí ſara da eſſere facto, che le
ſpelunce ſíano cauate ſotto la terra, & ſíano líuellate al faſtígío, quale e dí ſopra ſcrí
pto, & ſí el ſera topho o uero ſaſſo, ín lo ſuo ſaſſo medemo il canale ſía excauato. Ma
ſí el ſolo ſera terreno, o uero arenoſo, lí paríetí cõ la camera ín la ſpelũca ſíano amura
tí, & coſí ꝑfectamẽte ſía cõducta. Et lí pozí coſí ſíano factí, che ſíano íntra duí actí.

Ma ſí con le fíſtule plumbee ſe condura,
prímamente íl caſtello al capo ſí cõſtrua,
dopoí a la copía del aqua le lamíne de le fí-
ſtule ſíano cõſtítuíte, & eſſe fíſtule da quel
lo caſtello al altro caſtello, quale ſera ín le
meníe ſíano collocate. Ma le fíſtule nõ mã
cho longe de pedí. x. ſíano fondute, le qua
le ſí elle ſerano centenaríe, habíano íl peſo
ín cíaſcuna de. Mcc. pondí, ſí elle ſerano
octogenaríe, habíano pondí. Dcccclx. ſí
elle ſerano quínquagenaríe, habíano põdí
Dc. ſí elle ſerano quadragenaríe, habíano
pondí. cccclxxx. ſí elle ſerano trícenaríe,
habíano pondí. ccclx. ſí elle ſerano uícena
ríe, habíano pondí. ccxl. ſí elle ſerano de
quíndece, habíano põdí. clxxx. ſí de dece,
habíano pondí. cxx. ſí de octo, habíano
pondí. xcvj. ſí elle ſerano quínaríe, había-
no pondí. lx. Ma da la latítudíne de le lamíne, quantí dígítí hauerano hauuto auan
te che ſeflectano ín la rotundítate, coſí le fíſtule concípeno lí nomí de le magnítudí-
ne. Impero che la lamína quale ſara de dígítí. l. quando la fíſtula ſe perfíce da quella
lamína, ſí chíamara quínquagenaría, & ſímílmente le altre. Ma quella ductíone ꝗ̃le
per le fíſtule plumbee e da eſſere facta, hauera queſta expedítíone. Per che ſí íl capo
había le líuellatíone a le meníe, & lí mezí montí non ſerano píu altí che poſſano ín-
terpellare, coſí eneceſſarío a ſubſtruere lí lor ínteruallí a le líuellatíone, per qual mo
do e dícto ín lí ríuí & ín lí canalí. Ma ſí non ſara longa la círcuítíone, con le círcũdu-
ctíone. Ma ſí le ualle ſerano perpetue, ín lo declínato loco lí corſí ſí dírígerano. Et
quando ſerano uenutí al fondo, non altamente ſí ſubſtrue, acío che ſía íl líuellamẽto
molto longíſſímo. (Ma queſta coſa ſera íl uentre, quale lí Grecí appellano κοιλίαν.)

213.1.

b c a
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer