Full text: Vitruvius: M. L. Vitrvuio Pollione De architectura

Poíſopra lí canteríj ſí poneno lí tem
plalí. Dopoí deſopra ſotto le tegule
lí aſſerí coſí promínentí, acío che li
paríetí per le loro ꝓíecture ſíano co
pertí. Etcoſí cíaſcuna coſa, & íl lo-
co, & la generatíõe, & ordíne ꝓprío
ſí conſeruato, da le qual coſe, & da
la materíatura fabrile, ín le lapídee
& marmoree edífícatíõe de le ſacre
Ede, lí artífící le díſpoſítíone de eſſí
ín le ſculpture ſono ímítatí. Et eſſe
ínuẽtíone da eſſere perſeguíto hãno
penſato. Per queſto che lí antíquífa
brí ín alcuno loco edífícantí, quãdo
coſí da le ínteríorí paríetí a le extre-
me parte lí ꝓmínẽtí trabí haueſſeno
collocatí, íntra eſſí trabí amurorno,
& ſopra le corone, & le ſũmítate cõ
píu uenuſta ſpecíe de fabríle opere
le ornorno. Dopoí con le pícture le
proíecture dí eſſí trabí, quãto ín fo-
ra ſporgeuano a la línea, & perpẽdí-
culo de lí paríetí perfectamẽte le ſe-
gharno, la quale ſpecíe, come fuſſe
ueduta ínuenuſta, le tabelle coſí for
mate, ſí come adeſſo ſí fano lí Trí-
glíphí, cõtra le precíſíone de lí trabí
ín la frõte le ínfíſſeno, & eſſí cõ cera
cerulea le depínſeno, acío che le pre
cíſíone de lí trabellí coperte nõ offen
deſſeno íl uedere, coſí le díuíſíone de lí trabellí coperte per la díſpoſítíone de lí Trí-
glíphí, íntra íl trabello & la Opa hauere uſo ín le Doríce opere comencíorno. Do-
poí lí altrí fabrí ín le altre opere al ꝓpendículo de lí Tríglíphí lí trabellí de ſopra emí
nentí lí ſporſeno ín fora, & le loro proíecture ſínuarno. Et da quello ſí come da le dí-
ſpoſítíone de lí trabellí la ratíone del Tríglípho, coſí da le proíecture de lí canteríj la
ratíõe de lí mutulí ſotto le corone e ſta trouata, coſí ín le opere lapídee & marmorce
lí mutulí ínclínatí cõ le ſculpture ſe deſſormano, per che hãno le ímítatíone de lí can
teríj. Et perho e neceſſarío per lí ſtíllícídíj, che ꝓclínatí ſí collocano. Aduncha & de
lí T ríglíphí & de lí mutulí ín le Doríce opere da quella ímítatíone la ratíone e ſtata
trouata. Ma non per qual modo alcuní errantíhãno dícto le ímagíne de le feneſtre
eſſere lí T ríglíphí, come po eſſere queſto, per che ín lí angulí, & contra lí T etrantí
de le colonne lí T ríglíphí ſono conſtítuítí, ín lí qualí locí per níuno modo nõ patíſ-
ſeno le coſe eſſerglíe facto le feneſtre. Per che ſe díſſolueno ín lí edífícíj le íuncture
de lí angulí, ſí ín quellí ſerano laſſatí lí lumí de le feneſtre. Et anchora doue adeſſo lí

Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.

powered by Goobi viewer