Volltext: Clavius, Christoph: Geometria practica

419. ALPHABETICVS RERVM.
AC VERBORVM.

## A.
ACclivem diſtantiã mõ-
# tis à loco menſoris vſque ad
# baſem altitudinis monti im-
# poſitæ, etiam non viſam, vnà
# cum ipſa altitudine, quando
# menſor in aſcenſu montis conſiſtit, pro-
# pè verum, beneficio quadrati efficere
# cognitam. # 132
Accliuem montis aſcenſum à loco menſo-
# ris vſ ad baſem altitudinis monti im-
# poſitæ, {et}iam non viſam, vna cum ipſa
# altitudine, quando menſor in aſcenſu
# montis conſiſtit, prope verum, beneficio
# quadrantis notum efficere. # 79
Aceru{us} tritici, quo pacto menſuretur. # 209
Ædificij cuiuſcum ad perpendiculum
# erecti, vel putei profunditatem, ſi modo
# angul{us} fundi, vel ſignum aliquod in
# fuisdo poſitum conſpiciatur, per qua-
# drantem reperire. # 80
Ædificij cuiuſuis ad perpendiculum ere-
# cti, vel putei profunditatem ſi modo an-
# gul{us} fundi, vel ſignum aliquod infun-
# ao poſitum conſpiciatur, per quadratũ
# efficere cognitam. # 134
Æquilateri trianguli area. # 166
Agri, campiue, aut vrbis, vel regionis ſitũ
# in plano deſcribere. # 148
Agro propoſito figur am ſimilem in charta
# deſcribere. # 172
Alberti Dureri quadratura circuli per
# numeros falſa eſt. # 318
Aliquotæ part{es} ſimiles plurium magnitu-
# dinũ eandem habent proportionem. # 218
Altera parte longioris area. # 158
Altim{et}ra ſcala quid. # 85
Altitudinem, ad cui{us} baſem pateat acceſ-
# ſ{us} beneficio ſpeculi plani, vnà cum di-
# ſtantia ſpeculi à cacumine altitudinis
# deprehendere. # 144
Altitudinem, cui{us} baſis impoſita ſit mon-
# @i, vel altericuipiã altitudini, & vtra-
# queilli{us} extremit{as} cerni poſſit, {et}iam-
# ſi infimum punctum alteri{us}, cui impe-
# nitur, lateat, & eiuſdem puncti infimi
# diſt antia à loco menſoris cognita nõ ſit,
# per quadratum ex valle, aut ex plano
# Horizontis explorare. # 131
Altitudinem cui{us}lib{et} rei erectæ, per e-
# i{us} diſtantiam ab oculo menſoris, bene-
# ficio quadrati conijcere. # 106
Altitudinẽ cui{us} libet rei erectæ, ẽt ſi ei 9 di-
# ſtantia ab oculo menſoris ne data ſit,
# ne inuenta, per du{as} ſtation{es} in plano
# fact{as}, auxilio quadratipatefacere. # 107
Altitudinem cui{us} baſis impoſita ſit alteri
# altitudini, & vtraque illi{us} extremit{as}
# cer ni poſſit, {et}iamſi infimum punctum
# alteri{us}, cui imponitur, lateat, & eiuſdẽ
# puncti infimi diſt antia à loco menſoris
# cognita non ſit, per quadrantẽ ex valle,
# aut ex plano Horizontis explorare. # 77
Altitudinẽ cuiuſ rei erectæ, ex ei{us} vm-
# bra, quam Sole lucente proijcit, ſi nota
# fuerit, per quadratũ deprehendere. # 140
Altitudinem inacceſſibilem beneficio ſpe-
# culi plani, vna cum ſpeculi diſtantia
# tam à baſe {et}iam non viſa, quam a ca-
# cumine altitudinis, cognoſcere. # 145
Altitudinem in acceſſibilem, quando ne
# diſt antia à loco menſoris ad ei{us} baſem
# nota eſt, ne{q́ue} è directo ipſi{us} duæ ſtatio-
# n@@ in plano fieri poſſunt, neque denique
# baſis appar{et}, per quadrantem notam
# reddere. Atque hinc obiter ipſam quo-
# que diſtantiam elicere. # 72
Altitudinem inacceſſibilem, cui{us} baſis nõ
# videatur, & ad quam per nullum ſpa-
# tium ſecundum lineam rectam acce-
# dere poſſim{us}, aut recedere, vt duæ ſta-
# tion{es} fieri poſſint, ſed ſolũ ad dextram,
# ſiniſtramuc ad locum, è quo ei{us} baſis
# appareat, per quadrantẽ explorare. # 72
Altitudinem inacceſſibilem, cui{us} baſis
# non videatur, & ad quã per nullũ ſpa-
# tiũ ſecundũ rectã lineã accedere poſſit INDEX # menſor, aut recedere, vt duæ ſtation{es}
# fieri poſſint, ſed ſolum ad dextram, ſini-
# ſtramue ad locum, è quo ei{us} baſis cer-
# natur, per quadratum explorare. # 129
Altitudinem inacceſſibilem, quando di-
# ſtantia à loco menſoris ad baſem altitu-
# dinis ignota eſt, per du{as} ſtation{es} in pla-
# no fact{as} per quadrantem dim{et}iri. At-
# que hinc diſtantiam quo ipſam erue-
# re, {et}iamſi extrem{us} ei{us} termin{us} non
# cernatur. # 57
Altitudinem maiorem ex minori incogni-
# ta, ſi tamen baſis maioris cerni poſſit, per
# quadratum ven ari. # 130
Altitudinem maiorem ex minori cognita,
# {et}iamſi ſolum maioris vertex cernatur,
# per quadratum efficere notam. # 129
Altitudinem maiorem ex minori cognita,
# per du{as} ſt ation{es} in ſummitate, vel in
# duab{us} feneſtris fact{as}, {et}iamſi ſolum
# maioris altitudinis vertex cernatur,
# per quadrantem adinuenire. At hinc
# diſtantiam quo inter altitudin{es} colli-
# gere. # 74
Altitudinem maiorem ex minori incogni-
# ta, dummodo baſis maioris cerni poſſit,
# per quadrantem perſcrutari. # 75
Altitudinem minorem ex maiori cognita,
# lic{et} baſis minoris cerni non poſſit, per
# quadratum ſcrutari. # 130
Altitudinem minorem ex maiori incogni@
# ta, dummodo baſis minoris appare{at},
# per quadratum elicere. # 130
Altitudinem minorem ex maiori cogni-
# ta, licet baſis minoris non cerni poſſit,
# ope quadrantis perueſtigare. At hinc
# diſtantiam quo inter altitudin{es} du{as}
# eruere. # 76
Altitudinem minorem ex maiori incogni-
# ta, dummodo baſis minoris videri poſſit,
# per quadrantem explorare. Atque hinc
# diſt antiam quoque inter du{as} altitudi-
# nes conijcere. # 76
Altitudinem montis, vel turris ex ei{us} fa-
# ſtigio, quando è directo menſoris inter-
# uallum aliquod inter duo ſigna vel {et}-
# iam inter ſignũ quodpiam ac turrim co
# gnitum est per quadratũ conijcere # 123
Altitudinẽ montis, aut turris ex ei{us} ver-
# tice per du{as} ſtation{es} in eiuſdem ſum-
# mitate fact{as}, è quib{us} ſignum aliquod
# in Horiz@nte appareat, per quadrantẽ
# dimetiri. At hinc ipſam qu@ diſtan-
# tiam à turris baſe, vel perpendiculo
# montis ad ſignum illud inueſtigare. # 59
Altitudinem monti impoſitam, ſi modo al-
# titudinis baſis poſſit conſpici: vel portio-
# nem ſuperiorem alicui{us} turris, benefi-
# cio ſpeculi plani efficere notam. # 146
Altitudinem montis m{et}iri per quadran-
# tem. # 57. & 59
Altitudinem montis, aut turris ex ei{us} ver
# tice per du{as} ſt ation{es} in haſta aliqua e-
# recta, vel in duab{us} feneſtris turris, qua
# rum vna ſupra aliam exiſtat, fact{as}, è
# quib{us} ſignũ aliquod in Horizonte vi-
# deri poſſit, per quadrantem m{et}iri. At
# hinc diſtãtiã quo à ꝑpẽdiculo mõtisvel
# turris, vſ ad ſignũ visũ cognoſcere. # 62
Altitudinẽ montis, aut turris ex ei{us} ver-
# tice per quadrantem metiri, ſi in plano,
# cui in ſiſtit, ſpatiũ aliquod è directo mẽ-
# ſoris notum ſit, deprehendere. # 64
Altitudinẽ per vnicã ſtationẽ m{et}iri ꝑ qua
# drantẽ, quando diſtantia nota est. # 56
Altitudo pyramidum, in qu{as} corporare-
# gularia è centris reſoluuntur. # 214
Altitudinem propoſitã ſingulari quodam
# modo inueſtigare. # 108. & 109
Altitudinem propoſitam, eiuſ diſtantiam
# ab oculo menſoris, vnà cum hypotenuſa
# ab oculo ad faſtigium altitudinis extẽ-
# ſa, venariope quadrati ſt abilis per vni-
# cam ſtationem, etiamſi ſolum faſtigiũ
# rei erectæ cernatur. # 112
Altitudinem propoſitam, quando diſtan-
# tia ab oculo menſoris ne data eſt, ne
# inuenta, neque è dir ecto altitudinis duæ
# ſtation{es} in aliqua haſta erecta fact{as},
# per quadratum indagare. # 111
Altitudo quãdo maior ſit, quã diſtãtia, &
# quando æqualis, & quando minor. # 140
Altitudinem Solis, vel ſtellæ cuiuſuis per
# quadratum obſeruare. # 87 INDEX. Altitudinem turris, aut alteri{us} rei per
# baculum indagare. # 137
Altitud@nem turris vel mõtis ex ei{us} ſum-
# mitate per vnicam ſtationem, ope qua
# d@ati ſtabilis m{et}iri, vna cum diſtantia
# ſigni in Horizonte viſi vſ ad turrem,
# vel montis perpendiculum. # 118
Altitudinem turris ex ei{us} vertice per v-
# nicam ſtationem per quadrantem me-
# tiri, ſi diſt antia ſigni in Horizonte viſi
# vſ ad baſem turris nota ſit. # 64
Altitudinẽ [?] turris, aut montis, ex ei{us} ſum-
# mitate per quadratum dim{et}iri, quan-
# do in plano ſummitatis Horizonti æqui-
# diſtante duæ ſtation{es} fieri poſſunt, & ſi-
# gnũ aliquod in Horizonte cernitur. # 114
Altitudinẽ turris, vel montis ex ei{us} ſum-
# mitate per du{as} ſtation{es} in haſta ali@
# qua erecta fact{as}, inueſtigare per qua-
# dratum, quando ſignum aliquod in
# Horizonte videri poteſt. # 116
Altitudinem turris, aut alteri{us} rei, per
# Normam inueſtigare. # 138
Altitudinis portionem ex minore altitudi-
# ne, & minoris portionem ex maiore, per
# quadratum percipere. # 131
Altitudinis maioris portionem ex minori
# altitudine, & minoris portionem ex ma
# iori per quadrantem cognoſcere. # 76
Altitudinis minoris portionem ex minore
# altitudine, & maioris portionem ex mi-
# nore, per quadratum elicere. # 131
Ambitum terræ ex edito aliquo monte me-
# tiri. # 366
Anguli quantit{as}, quem latera inſtrumẽ-
# ti partium continent, quo pacto cogno-
# ſcatur. # 11
Angulorum, & linearum quarundam
# mechanicam menſur ationem admit-
# tendam eſſe. # 169
Angulos duos trianguli obliquanguli ex
# duob{us} laterib{us}, & angulo ab ipſis cõ-
# prehenſo, reperire. # 48
Angulos duos trianguli obliq@ anguli ex
# duob{us} laterib{us}, & angulo vni eorum
# oppoſito, (ſi modo conſt{et} ſpeci{es} anguli
# alteri lateri oppoſiti, quando dat{us} an-
# gul{us} acut{us} eſt) expiſcari. # 48
Angulos omn{es} tr{es} trianguli obliquanguli
# ex omnib{us} trib{us} laterib{us} perueſtiga-
# re. # 49
Angulum acutum trianguli rectanguli
# ex baſe, & vno latere inquirere. # 46
Angulum acutum trianguli rectanguli
# ex vtro{q́ue} latere reddere cognitum. # 46
Angulum rectilineum datum in tr{es} æquæ
# l{es} angulos diuide e. # 356
Angul{us} incidentiæ cur angulo r@flexionis
# ſit æqualis. # 341
Angul{us} obſeruationis quis. # 52
Angul{us}, quem filum cum proximo qua-
# drati latere facit, quando offerat alt@tu-
# dinem Solis, vel ſtellæ, & quando com-
# plementum altitudinis. # 88
Arabum quadratura circuli per numeros
# falſa eſt. # 318
Arc{us} circuli ad arcum ſimilẽ alteri{us} cir
# culi eſt, vt chorda ad chordã & cõtra # 397
Arcus datorum grad. ac Min. quo pacto
# ex circulo quouis ope inſtrumenti par-
# tium abſcindantur. # 9. & 10
Area alter a parte longioris. # 158
Area campi, intra quem lac{us}, vel ſylua
# exiſtat. # 172
Area campi, quando in triangula reſolui
# non poteſt, # 171
Area circuli accuratior. # 198
Area circuli cui triangulo rectangulo ſit
# æqualis, ſecundum Archimedem. # 182
Area circuli æqualis eſt rectangulo compre
# henſo ſub ſemid ametro, & ſemiſſe cir-
# cumferentiæ circuli. # 294
Area circulitrib{us} viis, ex cognita diame-
# tro, & circumferentia. # 192
Area Conoidis Hyperbolici. # 233
Area Conoidis parabolici. # 233
Area corporis planis ſuperficieb{us} conten-
# ti, & circa ſphæram circum ſcriptibilis,
# cui ſolido rectangulo ſit æqualis. # 307
Area corporum omnino irregularium,
# quæ. # 234
Area cui{us} libet portionis ſphæræ. # 231
Areæ cuiuſuis figuræ pulchra inuentio.
# 173 INDEX. Area cui{us}lib{et} trianguli cui rectangulo
# ſit æqualis. # 292
Areæ datæ Ellipſis. # 203
Area datæ parabolæ. # 203
Area doliorum. # 233
Area figuræ lenticularis. # 200
Area figuræ quadrilateræ omnino irregu-
# laris. # 170
Area figuræ ex variis circulorum ſegmen-
# tis cogmentatæ. # 200
Area figuræ regularis, cui{us} lat{us} eſt vni-
# t{as}, quo pacto inueniatur. # 180
Area figuræregularis, cui rectãgulo æqua-
# lis ſit. # 293
Area figuræ regularis, quo pacto ex area
# alteri{us} figuræ ſimilis cognita eruatur.
# 179
Area figuræ regularis, cuitriangulo re-
# ctangulo ſit æqualis. # 294
Areæ figurarũ regulariũ à triãgulo vſ ad
# Dodecagonũ, quãdo lat{us} eſt vnit{as}. # 180
Area fruſti pyramidis, & coni. # 208
Area fruſti ſphæræ. # 231
Aream circuli vera maiorem ex diame-
# tro inueſtigare. # 197
Aream circuli ver a minorem, ex circum-
# ferentia concludere. # 197
Aream circuli vera maiorem, ex diame-
# tro colligere. # 197
Aream circuli vera maiorem, ex circum-
# ferentia inferre. # 197
Areã figuræ Ellipſi ſimilis, quæ circino de-
# ſcribitur, inquirere. # 375
Area multilateræ figuræ irregularis q̃. # 171
Area par allelogrammorum. # 170
Area par allelepipedorum, Priſmatum, &
# cylindrorum. # 204
Area portionum ſphæroidis. # 232
Area pyramidis cui ſolido rectangulo ſit æ-
# qualis. # 307
Area pyramidum, & conorum. # 206
Area quadrati. # 158
Area quadrilaterorum non rectangulo-
# rum. # 169
Area quinque corporum regularium quæ.
# 210. & 214
Area rectangulorum. # 158
Area regularium figurarum. # 175
Area Rhombi, & Rhomboidis. # 169
Area ſectoris circuli. # 199
Area ſemicirculi, quadrantis, octauæ par-
# tis, & c. # 193
Area ſegmentorum circuli. # 199
Area ſegmentorum ſphæræ. # 229
Area ſphæræ vera minor, ex diametro cir-
# culi maximi. # 228
Area ſphæræ vera maior, ex circumferen-
# tia maximi circuli. # 228
Area ſphæræ vera minor, ex circumferen-
# tia circuli maximi. # 228
Area ſphæræ vera maior, ex diametro cir-
# culi maximi. # 228
Area ſphæræ æqualis eſt ſolido rectangulo
# comprehenſo ſub ſemidiam{et}ro, & ter-
# tia parte ſuperficiei conuexæ. # 229
Area ſphæræ & ſuperfici{es} eiuſdem conue-
# xa. # 218. & 223
Area, vel ſolidit{as} ſectoris ſphæræ. # 230
Area, vel ſolidit{as} hemiſphærij. # 230
Area ſphæroidis. # 232
Area trapezij nulla habentis latera paral-
# lela. # 170
Area trapezij habentis duo latera paralle-
# la. # 170
Area triangulorum. # 158. & 161
Area trianguli rectanguli. # 165
Area trianguli rectanguli, ex vno latere
# circa angulum rectum, & vno angulo
# acuto. # 168
Area trianguli rectanguli, ex vno latere
# circa angulum rectum, & latere quod
# recto angulo opponitur. # 168
Area trianguli rectanguli, ex latere, quod
# recto angulo opponitur, & vno angulo
# acuto. # 167
Area trianguli Iſoſeelis. # 165
Area trianguli æquilateri. # 166
Area trianguli obliquanguli, ex duob{us}
# laterib{us}, & angulo ab ipſis comprehen-
# ſo. # 168
Area trianguli obliquanguli, ex vno late-
# re, ac duob{us} angulis. # 168
Area vaſis excauati. # 209
Arundinis, vel baculi beneficio diſtantiã INDEX. # propoſitam m{et}iri. # 99
Aſcenſum accliuem montis à loco menſo-
# ris vſ ad baſem altitudinis monti im-
# poſitæ, {et}iam non viſam, vna cum ipſa
# altitud@ne, quando menſor in aſcenſu
# montis conſiſtit, prope verum, beneficio
# quadrantis efficere cognitum. # 79
B
BAculi beneficio diſtantiam interped{es}
# menſoris, & ſignum aliquod in plano
# Horizontis m{et}@ri, quando extrem{us}
# termin{us} diſtantiæ videri petest. # 137
Baculi beneficio turrim, aut alteri{us} rei
# altitudinem m{et}iri. # 137
Baculi, aut arundinis beneficio diſtanti-
# am propoſitam metiri. # 99
Baſem trianguli rectanguli ex vno latere,
# & vno angulo acuto inueſtigare. # 45
Baſem trianguli rectanguli ex vtroquela-
# tere perſcrutari. # 45
Baſis quadratricis, ſemidiameter quadrã-
# tis, & quadrans ſunt continue propor-
# tional{es}. # 324
C
CAmpano aſſcripta circuli quadratura
# per line{as} falſa eſt. # 318
Campi, agriu@, autvrbis, vel regionis ſitum
# in plano deſcribere. # 148
Campi area, quando in triangula reſolui
# non poteſt. # 172
Campi, intra quem lac{us}, vel ſylua exi-
# ſtat, area. # 172
Campo propoſito figuram in charta ſimilẽ
# deſcribere. # 172
Centeſimæ, vel milleſimæ part{es} in quauis
# recta linea quo p@cto capiantur, ope in-
# ſtrumenti partium. # 6
Chorda alicui{us} arc{us} data, vna cum per-
# pendiculari ex medio ei{us} puncto ad
# arcum educta; quotgrad{us}, vel palmos
# tam arc{us}, quam ſemidiameter com-
# plectitur, inue@ire. # 253
Circuli pulcherrim apropriet{as}. # 358
Circuli quadraturam eſſe poſſibilem. # 320
Circuli quadratura per Hyppoc atem
# Ch@um falſa est. # 319
Circuli quadratura per line{as} Campano
# aſſcripta falſa est. # 318
Circuli quadratura per numeros ſecundũ
# Arab{es} falſa eſt. # 318
Circuli quadratura per numeros ex Al-
# berto Durero falſa est. # 318
Circuli quadratura per line{as}. # 317
Circuli area trib{us} viis, ex cognita dia-
# metro, & circumferentia. # 192
Circuli area accuratior. # 198
Circuli aream vera maiorem, ex diame-
# tro inueſtigare. # 197
Circuli aream vera minorem, ex diame-
# tro colligere. # 197
Circuli aream vera minorem, ex circum-
# ferentia inferre. # 197
Circuli aream vera maiorem, ex circum-
# ferentia concludere. # 197
Circuli area cui triangulo rectangulo ſit
# æqualis, ſecundum Archimedis doctri-
# nam. # 182
Circuli area æqualis eſt rectangulo com-
# prehenſo ſub ſemidiametro, & ſemiſſe
# circum ferentiæ circuli. # 294
Circuli dimenſio ex Archimede. # 181
Circuli diameter quam proportionem ha-
# beat ad peripheriam, ſecundum Archi-
# medem. # 185
Circuli diameter in numeris ex dato ar-
# cu. # 201
Circuli diameter ex data periphæria, &
# periphæria ex data diametro accura-
# tior. # 198
Circuli diametrum vera maiorem ex da-
# ta circumferentia indagare. # 194
Circuli diametrum vera minorem ex da-
# ta periphæria inueſtigare. # 194
Circuli diameter ducta in 3 {1/7}. gignit nu-
# merum maiorem circumferentia. # 191
Circuli peripheria, ac diameter, ex ei{us}
# area. # 201
Circuli peripheria ex data diametro, &
# diameter ex data peripheria accurati-
# or. # 198
Circuli periphæria quam proportionẽ ha-
# beat ad diametrum, ſecundum Archi-
# medem. # 185
Circuli periphæria diuiſa per 3 {1/7}. facit nu- INDEX. # merum minorem diametro. # 191
Circuli peripheriam veramaiorem, ex da
# ta diametro reperire. # 193
Circuli peripheriam vera minorem, ex da
# ta diam{et}ro elicere. # 193
Circuli parti octauæ, decimæſextæ & c. re-
# ctangulum conſtituere Iſoperimetrum,
# & æquale. # 214
Circuli ſectoris area. # 199
Circulo figuram rectilineam æqualem, &
# alteri ſimilem conſtituere. # 329
Circulo dato quadratum æquale conſtitu-
# ere. # 327
Circulo quadratũ æquale quo pacto facile
# exhibeatur ex propriafigura. # 327
Circulorum peripheriæ inter ſe ſunt, vt
# diametri. # 195. & 336
Circulorũ duorũ, vel figurarum ſimilium
# ꝓportio, ex datis diametris circũferen-
# tiisue, vel duob. laterib homologis. # 201
Circulorum diam{et}ri inter ſe ſunt, vt cir-
# cumferentiæ. # 194. & 336
Circulũ quadrato æqualẽ deſcribere. # 329
Circulum, velſiguram planam rectiline-
# am, in data proportione augere velmi-
# nuere. # 272
Circulum cuilib{et} figuræ rectilineæ æqua-
# lem deſcribere. # 329
Circulum per tria puncta deſcribere, inuẽ-
# tis nimirum aliis punctis, per quæ tran-
# ſire deb{et}. # 344
Circulum plurib{us} circulis, quorum dia-
# m{et}ri, vel circumferentiæ datæ ſint, æ-
# qualem: Et figuram ſimilem plurib{us}
# figuris ſimilib{us}, quarum latera homo-
# loga data ſint, æqualem deſcribere. # 202
Circul{us} ad quadratum diametri propor-
# tionem hab{et} quam 11. ad 14 proxime,
# ſecundum Archimedem. # 191
Circul{us} ad quadratum circumferentiæ
# maiorẽ proportionẽ habet, quam 7. ad
# 88. minorẽ vero, quam 71. ad 892. # 196
Circul{us} omnib{us} figuris rectilineis regu-
# larib{us} ſibi Iſoperimetris maior eſt. # 306
Circul{us} omnium figurarum rectilinea-
# rũ ſibi Iſoperimetrarũ maxim 9 eſt. # 306
Circul{us} ad quadratum diametri maiorẽ
# proportionem hab{et}, quam 223. ad 284
# minorẽ vero, quam 11. ad 14 # 196
Circumferentiæ circuli ad diametrũ pro-
# portio accuratior, quæ. # 198
Compendium pulchrum in longitudini-
# b{us} metiendis ꝑ quadratum ſtabile. # 98
Conchoideos lineæ deſcriptio, eiuſque duæ
# propri{et}at{es} inſign{es}. # 270
Coni, & cylindri ſuperfici{es} conuexa. # 235
Conicæ ſuperficiei proportio ad ſuam ba-
# ſem. # 235
Conoidis Hyperboliciſolidit{as}. # 233
Cono, cylindro priſmati, ac pyramidi cubũ
# æqualem efficere. # 369
Cono, vel pyramidi æqualem cylindrum,
# aut priſma ſub eadem altitudine: ct
# contra cylindro, vel priſmati æqualem
# conum, aut pyramidem ſub eadem al-
# titudine conſtituere. # 368
Conoidis parabolici ſolidit{as}. # 232
Conorum, ac pyramidum area. # 206
Conſtructio tabulæ Gnomonicæ facillima,
# eiuſque vſ{us}. # 89
Conſtructio & vſ{us} tabellæ pro minutis, &
# ſecundis. # 18
Conſtructio & vſ{us} tabulæ ꝓ minutis, &
# ſec. cognoſcendis ex quadrante. # 20
Conſtructio quadrantis ad min. & ſec. co-
# gnoſcenda. # 15
Conſtructio quadrati Geometrici. # 84
Conſtructio pinnacidiorum pro radio vi-
# ſuali. # 17
Conſtructio regulæ loco filij cum perpendi-
# culo. # 17
Conſtructio inſtrumenti partium. # 4. & 13
Conum, ac pyramidem in cylindrum, &
# priſma: Item priſma, & cylindrum in
# conũ, ac pyramidem tranſmutare. # 368
Conum, cylindrũ, priſma, ac pyramidem
# inæqualẽ ſub data altitudine, & ſupra
# baſem quotuis angulorũ reuocare. # 369
Conum, cylindrum, priſma, acpyramidem
# in parallelepipedum æquale datæ altitu-
# dinis vel baſis commutare. # 368
Conũ datæ ſphæræ cõſtituere æqualem. # 371
Conũ pyramidi, & cylindrum priſmati æ-
# qualem: Ac viciſſim pyramidem cono INDEX. # æqualem, & priſmæ cylindro æquale
# conſtituere. # 368
Conum, pyramidem, priſma, & cylindrum
# in parallelepipedum ſupra baſem qua-
# dratam conuertere. # 369
Corpori regulari ſphæram æqualem exhi-
# bere. # 371
Corporum quinque regularium ſuperfici{es}
# conuexæ. # 214
Corporum quinque regularium area quæ.
# 210. & 214
Corporum omnino irregularium area. # 234
Corp{us} regulare quoduis dato cubo æquale
# conſtituere. # 372
Corp{us} planis ſuperficieb{us} contentum, &
# circa ſphæram circumſcriptibile, cui ſo-
# lido rectangulo ſit æquale. # 307
Cubicam, & quadratam radicem in nu-
# meris non quadratis, & non cubis per
# line{as} Geom{et}ricè inuenir@. # 290
Cubicæ radicis extractio. # 281
Cubicæ & quadratæ radicis extractio ex
# data minutia. # 287
Cubo dato corp{us} regulare quodcunque æ-
# quale conſtruere. # 372
Cubo dato parallelepipedum rectangulum
# ſub data altitudine, vel ſupra datam ba-
# ſem, æquale conſtituere. # 270
Cuborum differentiæ quo pacto reperian-
# tur. # 388
Cuborum, & quadratorum tabula vſque
# ad radicem 1000. # 378
Cuborum generatio. # 388
Cubum cylindro priſmati, cono, ac pyrami-
# di æqualem conſtruere. # 370
Cubum datæ ſphæræ æqualem: Et ſphæram
# dato cubo æqualem efficere. # 370
Cubum datum aut parallelepipedum in
# datam proportionem ſecare. # 373
Cubum duob{us}, aut plurib{us} cubis æqua.
# lem conſtruere. # 372
Cubum minorem ex maiori d{et}rahere re-
# ſiduum{q́ue} in cubum conuertere. # 373
Cubum parallelepipedo rectangulo æqua-
# lem conſtruere. # 369
Cubum ſolidis quotlib{et} æqualem conſti-
# tuere. # 372
Cub{us} alterutri{us} mediarum proportiona-
# lium inter du{as} rect{as}, æqualis eſt paral-
# lelepipedo ſub quadrato extremæ prope
# mediam aſſumptam & altera extrema
# comprehenſo. # 275
Cub{us} diam{et}ri ſphæræ ad ſphæram, maio-
# rem proportionem habet, quam 21. ad
# 11. minorem vero, quã 426. ad 223. # 222
Cub{us} circumferentiæ maximi circuli in
# ſphæra ad ſphæram, maiorem proportio-
# nem habet, quam 298374. ad 5041. mi-
# rem autem, quam 2904. ad 49. # 221
Cylindri, & coni ſuperfici{es} conuexa. # 235
Cylindrica ſuperfici{es}, demptis baſib{us} # 235
Cylindrorum, priſmatum, ac parallelepipe-
# dorum area. # 205
Cylindro, aut priſmati æqualem conum, vel
# pyramidem ſub eadem altitudine; Et
# viciſſim cono, vel pyramidi æqualem
# cylindrum, aut priſma eiuſdem altitu-
# dinis conſtituere. # 368
Cylindro priſmati, cono, ac pyramidi cubũ
# æqualem conſtituere. # 369
Cylindrum datæ ſphæræ conſtituere æqua-
# lem. # 370
Cylindrum, ac priſma in pyramidem, & co-
# num: Item conum, ac pyramidem in cy-
# lindrum, vel priſma æquale tranſmuta-
# re. # 368
Cylindrum, aut priſma datum in propor-
# tionem datam diuidere. # 373
Cylindrum, conum, priſma, ac pyramidem
# in parallelepipedũ rectangulum æquale
# datæ altitudinis, vel baſis cõmutare. # 370
Cylindrum, priſma, conum, ac pyramidem
# cuiuſcunque altitudinis, in æqualem
# ſub data qualib{et} alia altitudine, & ſu-
# pra baſem quotcunque angulorum con-
# uertere. # 368
Cylindrum priſmati, & conum pyramidi
# æqualem: Et viciſſim priſma cylindro
# æquale, & pyramidem cono æqualem
# conſlruere. # 368
Cylindrum priſma, conum, & pyramidem
# in parallelepipedum ſupra baſem qua-
# dratam conuertere. # 369 INDEX. D.
DEcimæ part{es} milleſimarum, quo pacto
# ſumantur, {et}iamſi inſtrumentum par-
# tium diuiſum ſit in 100. part{es} duntaxat. # 8
Decimæ, vel centeſimæ part{es} quotcunque,
# quo pacto ex quauis parte rectæ in par-
# t{es} æqual{es} diuiſæ per circinum auferan-
# tur. # 44
Declinationem cuiuslibet paralleli in dia-
# metro Aſtrolabii, per inſtrumentum
# partium inuenire. # 11
Diameter circuli, ac peripheriæ, ex ei{us}
# area. # 201
Diameter circuli in numeris, ex dato ar-
# cu. # 201
Diam{et}ri circuli ad circumferentiam pro-
# portio accuratior, quæ. # 198
Diameter circuli ducta in 3 {1/7}. facit nume-
# rum maiorem circumferentia. # 191
Diametrum circuli vera maiorem, ex da-
# ta circumferentia indagare. # 194
Diametrum circuli vera minorem, ex data
# circumferentia inueſtigare. # 194
Diameter circuli quam proportionem ha-
# beat ad peripheriam, ſecundum Archi-
# medem. # 185
Diameter circuli ex data peripheria, & pe-
# ripheriã ex data diametro accuratior. # 198
Diametri circulorum inter ſe ſunt, vt cir-
# cumferentiæ. # 194. & 336
Differẽtiæ cuborũ quo pacto reperiãtur # 388
Differentiæ quadratorum. # 387
Differentia ſt ationum quid. # 52
Difficult{as} in extractionib{us} radicum quæ
# ſit, & quo pacto ſuperetur. # 283
Dimenſion{es} quo modo ſine numerorum
# ſupputatione fiant. # 55. 58. 61. 64
Dimenſio altitudinis quo pacto fiat, ſinere-
# ductione vmbræ verſæ ad rectam, quan@
# do in vna ſtatione vmbra recta, & verſa
# in altera ſecatur. # 110
Dimenſion{es} diſtantiarum eodẽ modo fiunt
# in quadrato ſtabili, ac pendulo. # 102
Dimenſio diſtãtiæ quo modo fiat ſine redu-
# ctione vmbrarum rectarum ad verſ{as},
# quando in vtraque ſtatione lat{us} vm-
# bræ rectæ ſecatur. # 104
Dimenſio diſtantiæ quo modo fiat ſine re-
# ductione vmbræ rectæ ad verſam, quan-
# do in vna ſtatione vmbra recta & in al-
# tera verſa ſecatur. # 105
Dimenſio circuli ex Archimede. # 181
Dioptræ portio intra quadratum ſtabile
# quo pacto reperiatur. # 113
Diſtantiam ab oculo vel pede menſoris ad
# quoduis punctum in Horizonte nota-
# tum, per vnicam ſtationem, per qua-
# drantem metiri. # 67
Diſtantiam accliuem montis à loco men-
# ſoris vſque ad baſem altitudinis monti
# impoſitæ, {et}iam non viſam, vna cum ipſa
# altitudine [?] , quando menſor in aſcenſu
# montis conſiſtit, prope verum efficere
# cognitam, beneficio quadrantis. # 78
Diſtantiam accliuem montis à loco men-
# ſoris vſque ad baſem altitudinis monti
# impoſitæ, {et}iam non viſam, vna cum ipſa
# altitudine, quando menſor in aſcenſis
# montis conſiſtit, prope verum, beneficio
# quadrati efficere cognitam. # 132
Diſtantiam a ſummitate turris, vel muri
# vſque ad ſignum aliquod in Horizonte
# poſitum, licet ad illud acceſſ{us} non pa-
# teat, per quadratum eruere, vbicunque
# menſor exiſtat. # 128
Diſtantiam horizontalẽ inter turrim ali-
# quam, & al@ud quodpiã ſignum, ex tur-
# ri per du{as} ſtation{es} in faſtigio fact{as}, vel
# in duab{us} feneſtris, quarum vna ad per-
# pendiculum ſit ſub alia, quando ſpa@ium
# inter ill{as} feneſtr{as} notum est, etiamſi
# toti{us} turris altitudo ignota ſit. per qua-
# drantem dimetiri. Atque hinc obiter
# altitudinem turris patefacere. # 70
Diſtantiã ab oculo, vel pede menſoris (vbi-
# cun exiſtat) ad quoduis punctum in
# aliqua altitudine, vel etiam in Horizon-
# te notatum per quadratum exquirere,
# per vnicam etiam ſtationem. # 123. & 126
Diſta tiam inter duo puncta in quolibet
# plano eleuato, ſiue illud ad Horizontem
# ſit rectum, ſiue inclinatum per quadran-
# tem metiri. # 67
Diſtantiam in plano, ſiue acceſſibilis ea ſit, INDEX. # ſiue inacceſſibilis, per du{as} ſtation{es} in
# eodem plano fact{as} per quadrantem tam
# pendulum, quam ſtabilem m{et}iri, quan-
# do in ei{us} extremo erecta est altitudo
# aliqua perpendicularis, {et}iamſi infi-
# mum ei{us} extremum non cernatur. At-
# que hinc altitudinem quoque ipſam eli-
# cere. # 52, & 55
Diſtantiam à baſe turris ad ſignum propo-
# ſitum in Horizonte, ex ſummitate tur-
# ris, vel ex aliqua ei{us} feneſtra, per qua-
# dratum cognoſcere. # 119
Diſtantiam ab oculo, vel pede menſoris ad
# quoduis punctum in aliqua al@itudine
# notatum, per du{as} ſtation{es} in plano fa-
# ct{as}, per quadrantem m{et}iri. # 65
Diſtantiam inter ſignum quodpiam in Ho-
# rizonte poſitum, & ſummitatem turris,
# vel muri alicui{us} lic{et} ad ipſum ſignum
# acceſſ{us} non pateat, per quadrantem
# colligere. # 72
Diſtantiam inter te, & ſignum quodcun
# in plano Horizontis poſitum, per qua-
# dratum perue@tigare. # 96 & 97
Diſtantiam in Horizonte inter menſorem,
# & ſignum aliquod viſum, per ſimplicißi-
# mũ quoddã inſtrumentũ indagare. # 142
Diſtantiam in plano per du{as} ſtation@ in
# eodem plano fact{as}, per quadratum me
# tiri, quando in ei{us} extr@@o erecta est
# altitudo aliqua perpendicularis, etiam-
# ſi infimum ei{us} extremum non cerna-
# tur. # 100
Diſtantiam inter duo montium, aut tur-
# rium cacumina, per ſimpliciſſimum
# quoddam inſtrumentum reperire. # 142
Diſtantiam in plano Horizõtis inter men-
# ſorem, & ſignum quoduis, beneficio
# Normæ adinuenire. # 138
Diſtantiam inter duo ſigna in plano, cui al-
# titudo inſiſtit, ſi ea diſtantia è directo
# menſoris iaceat, & vtrum ei{us} extre-
# mum cerni poſſit, ex altitudinis faſtigio,
# {et}iamſi altitudo ſit menſoris ſt atura, per
# quadratum comprehendere. # 121
Diſtantiam in plano Horizontis, quæ non
# ſit valdè magna, facillimo quodam mo-
# do dim{et}iri. # 139
Diſtantiam inter ped{es} menſoris, & ſignum
# aliquod in plano Horizontis, beneficio
# baculi m{et}iri, quando extrem{us} termi-
# n{us} diſtantiæ videri potest. # 140
Diſtantiam inter duo ſigna, vel punctain
# quolib{et} plano ſiue recto ad Horizontẽ,
# ſiue inclinato, per quadratũ m{et}iri. # 126
Diſtantiam per vnicam ſtationem m{et}iri
# per quadrantem, quando altitudo nota
# est. # 59
Diſtantiam, quando menſor in vno ei{us} ex-
# tremo, vel in aliqua altitudine nota ad
# planum, in quo eſt diſtantia, perpendi-
# culari exiſtens alterum extremum vi-
# dere potest, per quadrantem metiri. # 68
Doliorum capacit{as}. # 233
E.
ELlipſis centro dato in linea axis, vna
# cum duob{us} punctis Ellipſis, vtrum
# axis vtriuſ extremum reperire. # 357
Ellipſis datæ area. # 203
Ellipſi ſimilem figuram, quam ouatam di-
# cunt, circino deſcribere. # 374
Examen extractionis radicum. # 280
Extrahere radicem cuiuſuis generis ex da-
# to numero. # 276
F.
FAcilis inuentio lineæ rectæ cuiuis cir-
# cũferentiæ æqualis, ex ꝓpria figura. # 327
Facilis inuentio quadrati circulo æqualis.
# 328
Figura regularis circulo circumſcripta ma-
# iorem ambitum hab{et}, quam circul{us}.
# 330. & 335
Figuræ numeri, ex quo radix extr ahitur,
# quo modo per puncta ſignentur. # 277
Figuræ rectilineæ cuilibet circulum æqua-
# lem deſcribere. # 329
Figuræ regularis area, cui triãgulo rectan-
# gulo ſit æqualis. # 294
Figuræ regularis area, cui rectangulo æqua-
# lis ſit. # 293
Figuram Ellipſi ſimilem, quam ouatam di-
# cunt, circino deſcribere. # 374
Figuram rectilineam circulo æqualem, &
# alteri ſimilem conſtituere. # 329
Figuram rectilineã in quotuis partes æqua- INDEX. # l{es} per rectam datæ rectæ parallelam di-
# ſtribuere. # 260
Figuram ſolidam quamcun{q́ue} ex iis, de qui-
# b{us} Eucidi. in Stereom{et}ria agit augere
# vel minuere in data proportione. # 273
Figuram rectilineam ex dato angulo, vel
# puncto in latere, in quotuis part{es} æqua-
# l{es} partiri. # 252
Figuram planam rectilineam, vel circu-
# lum, in data proportione augere, vel mi-
# nuere. # 272
Figuram ſimilem plurib{us} figuris ſimili-
# b{us}, quarum latera homologa data ſint,
# æqualem. Et circulum plurib{us} circulis,
# quorum diam{et}ri, circumferẽtiæue da-
# tæ ſint, æqualem deſcribere. # 202
Figurarum duarum ſimilium, aut circulo-
# rum proportio, ex datis duob{us} laterib{us}
# homologis, vel diam{et}ris, circumferen-
# tiiſue. # 201
Figurarum iſoperim{et}rarum latera nu-
# mero æqualia habentium, maxima &
# æquilatera eſt, & æquiangula. # 303
Figurarum regularium Iſoperim{et}rarum
# maior eſt illa, quæ plur{es} contin{et} angu-
# los pluraue latera. # 296
Figuris rectilin{eis} regularib{us} circul{us}, cui
# iſoperim{et}ræ ſunt, maior eſt. # 306
Filum perpendiculi ſecãs vmbram rectam
# facit angulum complementi altitudinis:
# ſecans verò vmbram verſam, angulum
# conſtituit ipſi{us} altitudinis. # 89
Fractionem magnam ad minorem ferè æ-
# quiualentem reducere. # 178
Fractionis inter du{as} mediæ facilis inuen-
# tio. # 178
Fruſti marmoris regularis ſ@lidit{as}. # 209
Fruſti pyramidis, & coni area. # 208
Fruſti ſphæræ ſolidit{as}. # 231
G.
GEner aradicum innumera. # 276
# Generatio cuborum. # 388
Generatio quadratorum. # 387
Geodæſia, ac Geom{et}ria quid. # 236
Geom{et}rici quadrati conſtructio. # 85
Gnomonica tabula. # 91
Gnomonicæ tabulæ facillima conſtructio,
# eiuſ{q́ue} vſ{us}. # 89
Gnomon, ſeu lat{us} quadrati medio loco
# proportionale eſt inter vmbram rectam,
# ac verſam. # 87
Grad{us} ac Min. in dato arcu quot conti-
# neantur, per inſtrumentum partium
# cognoſcere. # 10
Grad{us}, ac Min. quotlib{et}, quo pacto ex
# circulo quouis, ope inſtrumẽti partium,
# abſcindantur. # 9. & 10
H.
HEmiſpherii conuexa ſuperfici{es}. # 229
# Hemiſphærii ſolidit{as}. # 230
Heptagoni lat{us} non rectè à Carolo Maria-
# no, Alberto Durero, & Franciſco Fluſ-
# ſate inueniri. # 362
Hyperbolici Conoidis ſolidit{as}. # 233
Hypotenuſæ inuentio per quadrantem. # 53.
# 58. 61. 63
I.
IMpar{es} numeros quemlib{et} cubũ com-
# ponent{es} inuenire. # 390
Imperata pars quo pacto ex data recta ab-
# ſcindatur, per inſtrumentũ partium. # 10
Inacceßibilem altitudinem, cui{us} baſis non
# videatur, & ad quam per nullũ ſpatium
# ſecundum rectam lineam accedere poßit
# menſor, aut recedere, vt duæ ſtation{es} fie-
# ri poſſint, ſed ſolum ad dextram, ſini-
# ſtramue ad locum, è quo ei{us} baſis cer-
# natur, per quadratum explorare. # 128
Inacceſſibilem altitudinem, cui{us} baſis non
# videatur, & ad quam per nullũ ſpatium
# ſecundum lineam rectam accedere poſ-
# ſim{us}, aut recedere, vt duæ ſtation{es} fieri
# poſſint, ſed ſolum ad dextram, ſiniſtram-
# ue ad locum, è quo ei{us} baſis appare{at},
# per quadrantem explorare, # 72
Inacceſſibilem altitudinem, quando diſtan-
# tia a loco menſoris ad baſem altitudinis
# ignota eſt, per du{as} ſtation{es} in plano fa-
# ct{as}, per quadrantẽ dim{et}iri. At hinc
# diſtantiam quo ipſam eruere, {et}iamſi
# extrem{us} ei{us} termin{us} nõ cernatur. # 57
Inacceſſibilem altitudinem, quando neque
diſtantia à loco menſoris ad ei{us} baſem INDEX # nota eſt, ne{q́ue} è directo ipſi{us} duæ ſtatio-
# n{es} in plano fieri poſſunt, neque denique
# baſis appar{et}, per quadrantem notam
# reddere. Atque hinc obiter ipſam quo
# diſtantiam elicere. # 73
Inacceſſibilem altitudinem beneficio ſpecu-
# li plani, vnà cum ſpeculi diſtantia tam
# à baſe, {et}iam non viſa, quam à cacumi-
# ne altitudinis cognoſcere. # 145
Inacceſſibilem diſtantiã per quadrantem
# tam pendulum, quam ſtabilem m{et}iri,
# quando in ei{us} extremo erecta eſt alti-
# tudo perpẽdicularis, etiamſi infimũ ei{us}
# extremum non cernatur. At hinc alti-
# tudinem quo ipſam elicere. # 52. & 55
Incidentiæ angul{us} cur angulo reflexionis
# ſit æqualis. # 341
Inſtrumenta menſurandi varia. # 51
Inſtrumenti, quod Italis Squadra zoppa
# dicitur, conſtructio, & vſ{us}. # 150
Inſtrumentum partium quid, & quo pacto
# conſtruatur. # 3. & 4
Inſtrumentum partium quo pacto aliter
# conſtruatur. # 13
Inſtrumentum pro librationib{us} aptiſſi-
# mum. # 153
Interuallum, ad cui{us} extrema accedere
# non liceat, dummodo ea appareant &
# ipſum interuallum productum ad ped{es}
# menſoris pertingat, ex altitudine aliqua
# nota, per quadrantem m{et}iri. # 68
Interuallum è directo menſoris poſitum cu-
# i{us} vtrumque extremum, vel alterum
# non appareat, niſi menſor ad dextram,
# vel ſiniſtram accedat, per quadrantem
# comprehendere. # 71
Interuallũ in Horizonte inter turrim ali-
# quam, & aliud quodpiam ſignum, ex
# turri per du{as} ſtation{es} in faſtigio fa-
# ct{as}, vel in duab{us} feneſtris, quarũ vna
# ſit ad perpendiculum ſub alia, quando
# ſpatium inter ill{as} feneſtr{as} notum est,
# {et}iamſi toti{us} turris altitudo ignota ſit,
# per quadrantem dim{et}iri. Atque hinc
# obiter altitudinem turris patefacere. # 70
Interuallũ in Horizonte, inter menſorem,
# & ſignũ aliquod viſum, per ſimpliciſſi-
# mũ quoddam inſtrumentũ indagare. # 142
Interuallũ in plano Horizontis inter men-
# ſorem, & ſignum quoduis beneficio
# Normæ adinuenire. # 138
Interuallum inter duo puncta in quolib{et}
# plano eleuato, ſiue illud ad Horizontem
# ſit rectum, ſiue inclinatũ, per quadran-
# tem metiri. # 67
Interuallum inter duo ſigna, vel puncta in
# quolibet plano ſiue recto ad Horizontẽ,
# ſiue inclinato, per quadratũ metiri. # 126
Interuallum, quãdo menſor in vno ei{us} ex-
# tremo, vel in aliqua altitudine nota ad
# planum, in quo interuallũ eſt, perpendi-
# culari exiſtens alterum extremum vi-
# dere poteſt, per quadrantem metiri. # 68
Interuallum tranſuerſum in Horizonte,
# cui{us} vtrum{q́ue} extremum videripoteſt,
# per quadratum metiri. # 128
Interuallum inter pedes menſoris, & ſignũ
# aliquod in plano Horizontis, beneficio
# baculi metiri, quando extrem{us} termi-
# n{us} interualli videri potest. # 137
Interuallum tranſuerſum in Horizonte,
# cui{us} vtrum extremum inſpicipoteſt,
# per quadrantem efficere notum. # 69
Ioſeph{us} Scaliger perperam Archimedem
# de Dimenſione circuli reprehendit. # 184
Irregularium omnino corporum area. # 334
Iſoperimetra figuræ quæ, & tractatio de {eis}
# inſtituta. # 291
Iſoperimetrarum figurarum regularium
# maior eſt illa, quæ plur{es} continet angu-
# los, pluraue latera. # 296
Iſoperimetrarum figurarum latera nume-
# ro habentium æqualia, maxima & æ-
# quilatera eſt, & æquiangula. # 303
Iſoperimetrorum triangulorum eandem
# habentium baſem, mai{us} eſt illud, quod
# duo latera habet æqualia. # 297
Iſoſcelis trianguli area. # 165
Iſoſcelia duo triangula ſimilia baſium inæ-
# qualium, ſimulmaiora ſunt duob{us} Iſo-
# ſcelib{us} ſimul ſuper eaſdem baſ{es}, quæ
# quidem inter ſe ſint diſſimilia, priorib{us}
# verò Iſoperimetra, habeant quatuor
# latera inter ſe æqualia. # 360 INDEX Iſoſcelib{us} duob{us} triangulis datis, quorum
# baſ{es} inæqual{es} ſint, & duo latera vni{us}
# duob{us} alteri{us} æqualia: ſuper eiſdem
# baſib{us} triangula Iſoſcelia ſimilia, &
# priorib{us} ſimul ſumptis Iſoperim{et}ra
# conſtituere. # 299
L.
LAtera duo trianguli obliquanguli, ex
# tertio latere, & duob{us} quibuſuis an-
# gulis, inuenire. # 46
Latera tria in quadrilatero maiora ſunt
# quarto latere. # 344
Lateris trianguli obliquanguli ſegmenta
# à perpendicularifacta, ex datis trib{us}
# laterib{us} cognoſcere. # 46
Laterum proportion{es} ex datis angulis cu-
# iuſuis trianguli patefacere. # 44
Lat{us} figuræ regularis, quo pacto ex ei{us}
# area deprehendatur. # 181
Lat{us} figuræ regularis quo pacto ex ſemi-
# diam{et}ro circuli circumſcripti cogno-
# ſcatur. # 178
Lat{us} polygoni propoſiti quo pacto in dato
# circulo per inſtrumentum partium in-
# ueniatur. # 11
Lat{us} quadratricis æquale eſt quadranti
# circuli, cui{us} ſemidiameter est baſis
# quadratricis. # 326
Lat{us} trianguli rectanguli, ex baſe, & al-
# terutro angulorum acutorum, notum
# efficere. # 45
Lat{us} trianguli rectanguli, ex baſe, & alte-
# ro cognoſcere. # 45
Lat{us} trianguli rectanguli ex altero latere
# & alterutro angulo acuto eruere. # 45
Lat{us} trianguli obliquanguli ex duob{us}
# laterib{us}, & angulo ab ipſis comprehen-
# ſo colligere. # 47
Lat{us} trianguli obliquanguli ex duob{us}
# reliquis laterib{us}, & duob{us} quibuſuis
# angulis, addiſcere. # 47
Lat{us} trianguli obliquanguli ex duob{us}
# laterib{us}, & angulo vni eorum oppoſito,
# (ſi modo conſtet ſpeci{es} anguli alteri la-
# teri dato oppoſiti, quando dat{us} angul{us}
# acut{us} est) exquirere. # 48
Lenticularis figuræ area. # 200
Librare ſpatium terræ inæquale, pro ducen-
# dis aquis: aut {et}iam, ſi lubet, Horizonti
# æquidiſtans efficere. # 153
Linea recta diuiſa in quotuis part{es} æqua-
# l{es}, quot eiuſmodi part{es} in quauis alia
# recta contineantur, ope inſtrumenti par-
# tium cognoſcere. # 6
Linea recta in quotuis part{es} æqual{es} diui-
# ſa, quot decimæ, vel centeſimæ, & c. in
# quauis particula vni{us} partis contineã-
# tur, per circinum deprehendere. # 42
Lineæ ſuperfici{es}, ac ſolida, pen{es} quid men-
# ſurentur. # 157
Lineæ rectæ ſub dimenſionem cadent{es} quæ
# ſint. # 51
Lineæ duæ, vna recta, & altera inflexa,
# nunquam concurrent{es}, lic{et} in infini-
# tum producantur, & ſemper magis vna
# ad alteram acced{at}. # 270
Lineam quadratricem deſcribere. # 320
Lineam rectam, ad cui{us} extrema accede-
# re non liceat, dummodo ea appareant,
# & ipſa linea recta producta ad ped{es}
# menſoris pertingat, ex altitudine aliquæ
# nota, per quadrantem metiri. # 68
Lineam rectam in Horizonte inter turrim
# aliquam, & aliud quodpiam ſignum, ex
# turri per du{as} ſtation{es} in faſtigio fact{as},
# vel in duab{us} feneſtris, quarum vna ad
# perpendiculum ſit ſub alia, quando ſpæ [?] -
# tium inter ill{as} feneſtr{as} notum eſt, et-
# iam ſi toti{us} turris altitudo ſit ignota, per
# quadrantem dimetiri. Atque hinc obi-
# ter altitudinem turris patefacere. # 70
Lineam rectam datam per inſtrumentum
# partiũ diuidere, vt alia recta diuiſa eſt. # 12
Lineam rectam è directo menſoris poſitam
# cui{us} vtrum extremum, vel alterum,
# non appareat, niſi ad dextram vel ſini-
# ſtram menſor accedat, per quadrantem
# comprehendere. # 71
Lineam rectam in Horizonte per quadra-
# tum metiri, quando menſor in vno ei{us}
# extremo exiſtens alterum extremum
# videre non potest, neque altitudo in
# promptu est, ſed ſolum ad dextram, vel
# ſiniſtram per lineam perpendicularem INDEX # dere poteſt ad locum, è quo alterum ex-
# tremum appare{at}. # 121
Lineam rectam arcui quadrantis æqua-
# lem reperire. # 325
Lineam rectã in Horizonte è directo men-
# ſoris iacentem, per quadratum cognoſce-
# re, ad cui{us} extrema neque accedere li-
# ceat, neque è loco menſoris eam dim{et}i-
# ri: dummodo ad dextram, vel ſiniſtram
# per lineam perpendicularem ad locum
# aliquẽire poſſit menſor, ex quo vtrum
# extremum appare{at}. # 121
Lineam rectã, quando menſor in vno ei{us}
# extremo, vel in aliqua altitudine nota
# ad planum, in quo eſt linea, perpendicu-
# lari exiſtens alterum extremum videre
# potest, per quadrantem m{et}iri. # 68
Lineam rectam tranſuerſam in Horizon-
# te, cui{us} vtrum{q́ue} extremum videri po-
# test, per quadrantem metiri. # 127
Lineam rectam tranſuerſam in Horizon-
# te, cui{us} vtrum extremum inſpici po-
# test, per quadrantem notam efficere. # 69
Linearum quarundã, & angulorũ mecha-
# nicã menſurationẽ admittendã eſſe. # 169
Longitudinem tranſuerſam in Horizonte,
# cui{us} vtrum extremum inſpici poteſt,
# per quadrantem notam efficere. # 69
Longitudinem trabis ad Horizontem in-
# clinatæ, cui{us} portio ſuperior tantum
# conſpiciatur, vnà cum angulo inclina-
# tionis, diſtantia baſis à menſore, & alti-
# tudine faſtigii ſupra Horizontem, per
# quadratum metiri. # 151
Longitudinem rectæ è diam{et}ro menſoris
# poſitæ, cui{us} vtrum{q́ue} extremum vel al-
# terum non appareat, niſi ad dextram,
# vel ſiniſtram accedat menſor, per qua-
# drantem comprehendere. # 71
Longitudinem vmbræ ab altitudine, Sole
# lucente, quando proiectæ altitudo eſt co-
# gnita, ope quadrati adipiſci. # 141
Longitudinem lineæ rectæ, quando menſor
# in vno ei{us} extremo, vel in altitudine
# aliqua nota, quæ perpendicularis ſit in
# eo extremo ad planum, in quo linea ia-
# c{et}, exiſtens alterum extemũ videre po-
# teſt, per quadrantem comprehendere. # 68
Longitudinem in Horizonte inter turrim
# aliquam, & aliud quodpiam ſignum, ex
# turri per du{as} ſtation{es} in faſtigio fact{as},
# vel in duab{us} feneſtris quarum vna ſit
# ſub alia ad perpendiculum, quando ſpa-
# tium inter ill{as} feneſtr{as} notum eſt, {et}-
# iamſitoti{us} turris altitudo ignota ſit, per
# quadrantem dimetiri. At hinc obiter
# altitudinem turris patefacere. # 70
Longitudinem in Horizonte extenſam per
# quadratum m{et}iri, quando menſor in
# vno ei{us} extremo exiſtens alterũ videre
# non poteſt, propter tumorem aliquem in-
# teriectũ, ne altitudo in promptu eſt, ſed
# ſolum ad dextrã, vel ſiniſtram per lineã
# perpendicularẽ recedere poteſt ad locũ, è
# quo alterum extremum appare{at}. # 121
Longitudinem in Horizonte è directo men-
# ſoris iacentem, per quadratũ cognoſce-
# re, ad cui{us} extrema neque accedere li-
# ceat, ne è loco menſoris eam dimetiri,
# ne vlla adſit altitudo: dũmodo ad dex-
# trã, vel ſiniſtrã per lineam perpendicula-
# rem ad locũ aliquemire poſſit menſor, ex
# quo vtrum extremum appare{at}. # 122
Longitndinem, ad cui{us} extrema accedere
# non liceat, dummodo ea appareant, &
# ipſa longitudo producta ad ped{es} menſo-
# ris pertingat, ex altitudine aliqua nota,
# per quadrantem metiri. # 68
Longitudinem aſcenſ{us} alicui{us} montis, ſi
# ei{us} cacumen ab oculo in radice conſti-
# tuto videatur, per inſtrumentum ſim-
# plicißimum cognoſcere. # 143
M.
MAgnitudinum quatuor propriet{as}
# quædam. # 331
Magnitudinib{us} in part{es} proportional{es}
# ſectis, ſi in ſingulis vna pars itreum ſece-
# tur proportionaliter, erunt ibidem totæ
# etiam ſectæ proportionaliter. # 237
Marmoris regularis ſolidit{as}. # 209
Mechanica menſuratio in nonnullis lin{eis},
# & angulis admittenda est. # 169 INDEX Medi{as} du{as} proportional{es} inter du{as} da-
# d{as}, ex Nicomede, prope verum, adin-
# uenire. # 270
Medi{as} du{as} ꝓportional{es} inter du{as} datas,
# ex Diocle, prope verum, inquirere. # 268
Medi{as} du{as} proportional{es} inter dat{as}
# du{as}, ex Herone, & Apollonio Pergæo,
# prope verum, inuenire. # 266. & 267
Medi{as} du{as} proportional{es} inter du{as} da-
# t{as}, ex Philone Byſantio, & Philopono,
# prope verum inquirere. # 268
Medium numerum proportionalem, vel
# duos medios inter duos datos numeros
# comperire. # 274
Menſorum ratio communis in area cuiuſ-
# uis figuræ, vel agri inueſtiganda. # 173
Menſurandi varia inſtrumenta. # 51
Menſuræ linearum, ſuperficierum, ac ſoli-
# dorum pen{es} quid ſumantur. # 157
Milleſimarum decimæ part{es} quo modo ſu-
# mantur, {et}iam ſi inſtrumentũ partium
# diuiſum ſit in 100. part{es} duntaxat. # 8
Milleſimæ part{es} quomodo capiantur, {et}-
# iamſi in inſtrumento partium conti-
# neantur tantum 100. part{es}. # 7
Milleſimæ, vel centeſimæ part{es} in quauis
# recta linea quo pacto capiantur, ope in-
# ſtrumenti partium. # 6
Minuta quotlib{et} quo pacto ex gradu quo-
# uis abſcindantur per circinum. # 41
Minuta ac ſecũda quo pacto per circinum
# in quauis particula grad{us} deprehen-
# dantur. # 39
Minuta, & ſecũda quo pacto ex quadran-
# te conſtructo reperiantur. # 18
Minutia, cui{us} Numerator ex duarum
# minutiarũ Numeratorib{us}, & Deno-
# minator ex denominatorib{us} conflatur,
# maior eſt minore, & maiore minor. # 178
Minutiæ inter du{as} mediæ facilis inuentio.
# 778
Minutiam magnam ad minorem ferè æ-
# quiualentemreducere. # 178
Montis altitudinem m{et}iri per quadran-
# tem. # 57. & 59
Montis vel turris altitudinem ex ei{us} ſum-
# mitate per vnicam ſtationem, ope qua-
# drati ſtabilis m{et}iri, vna cum diſtantia
# ſigni in Horizonte viſi vſ ad perpendi-
# culum montis, aut turris. # 117
Montis, aut turris altitudinem ex ei{us} ver-
# tice per quadrantem m{et}iri, ſi in plano,
# cui inſiſtit, ſpatium aliquod è directo
# menſoris notum ſit, deprehendere. # 64
Montis, aut turris altitudinẽ ex ei{us} ſum-
# mitate per quadratum dim{et}iri, quãdo
# in plano ſummitatis Horizonti æquidi-
# ſtante duæ ſtation{es} fieri poſſunt, & ſignũ
# aliquod in Horizonte cernitur. # 114
Montis aut turris altitudinem ex ei{us} ver-
# tice per du{as} ſtation{es} in haſta aliqua e-
# recta, vel in duab{us} feneſtris turris, qua-
# rum vna ſit ſupra aliam fact{as}, è quib{us}
# ſignũ aliquod in Horizõte videri poßit,
# per quadrantẽ m{et}iri. At hinc diſtan-
# tiã quo à perpẽdiculo mõtis, velturris,
# vſ ad ſignum viſum cognoſcere. # 62
Montis, aut turris altitudinem ex ei{us}ver-
# tice per du{as} ſtation{es} in eiuſdem ſummi-
# tate fact{as}, è quib{us} ſignum aliquod in
# Horizonte appareat, per quadrantem
# dim{et}iri. At hinc ipſam quo diſtan-
# tiam à montis perpendiculo, vel turris
# baſe ad ſignum illud inueſtigare. # 59
Montis vel turris altitudinem ex ei{us} faſti-
# gio, quando è directo menſoris interual-
# lum aliquod inter duo ſigna vel {et}iam
# inter ſignum quodpiam ac turrim cog-
# nitum eſt, per quadratum coniicere. # 122
Montis, vel turris altitudinẽ ex ei{us} ſum-
# mitate per du{as} ſt ation{es} in haſta aliqua
# erecta fact{as}, inueſtigare per quadra-
# tum, quando ſignum aliquod in Hori-
# zonte videri potest. # 116
Multilateræ figuræ irregularis area quæ. # 171
Muri cuiuſque ſolidit{as}. # 209
N.
NOrmæ beneficio altitudinem turris,
# aut alteri{us} rei inueſtigare. # 139
Normæ beneficio diſtantiam in plano Ho-
# rizontis inter menſorem, & ſignũ quod-
# uis percipere. # 139
Numeri particular{es} pro ſingulis radicum
# ſpecieb{us}, quo modo reperiantur. # 278 INDEX Numeros impar{es} datum cubum compo-
# nent{es} reperire. # 390
Numerum aliquo concipiente, quot ei v-
# nitat{es} remaneant poſt tr{es} operation{es}
# imper at{as}, conijcere. # 341
O
OBliquanguli trianguli area, exvno la-
# tere, ac duob{us} angulis. # 168
Obliquanguli trianguli area, ex duob{us}
# laterib{us}, & angulo ab ipſis cõprehẽſo. # 168
Obliquangulorũ quadrilaterorũ area. # 169
Obliquangulorum triangulorum rectili-
# neorum problemata. # 46
Obſeruationis angul{us} quis. # 52
Ouatam figuram Ellipſi ſimilem circino
# deſcribere. # 374
Octogonum regulare ad datam altitudinẽ
# latitudinemue conſtituere. # 365
Octogonum regulare circulo inſcriptum
# medio proportionale eſt inter quadra-
# tum circulo circumſcriptum, & qua-
# dratum eidem inſcriptum. # 364
P
PArabolici Conoidis ſolidit{as}. # 232
# Parabolæ datæ area. # 203
Parallelepipedũ ſub quadrato alterutri{us}
# extremarum, (ſi ſint quatuor lineæ cõ-
# tinue proportional{es}) & altera extrema
# comprehenſum, æquale est cubo mediæ
# proportionalis, quæ priori extremæ aſ-
# ſumptæ eſt propinquior. # 275
Parallelepipedorum, Priſmatum, & cylin-
# drorum area. # 204. & 205
Parallelepipedo rectangulo cubum æqua-
# lem exhibere. # 369
Parallelepipedum, aut cubum in datam
# proportionem diuidere. # 373
Parallelepipedum rectangulum ſub data
# altitudine, vel ſupra datam baſem dato
# cubo æquale conſtituere. # 370
Parallelogrammum datum in quotcun
# part{es} æquales diuidere per rect{as} duo-
# b{us} laterib{us} oppoſitis parallel{as}. # 206
Parallelogrammum datum per rectam ex
# puncto ſiue extra, ſiue intra ipſum, ſiue
# in aliquo latere dato ductam bifariã ſe-
# care. # 266
Parallelogrammum in dato angulo æqua-
# le dato quadrilatero conſtituere. # 338
Pars imperata quo pacto ex data recta ab-
# ſcindatur, per inſtrumentum partiũ. # 10
Part{es} aliquotæ ſimil{es} plurium magnitu-
# dinum eandem habent proportione. # 218
Part{es} decimæ milleſimarum quo pacto ſu-
# mantur, {et}iamſi inſtrumentũ partium
# diuiſum ſit in 100. part{es} duntax{at}. # 8
Part{es} centeſimæ, vel mille ſimæ in quauis
# recta linea, quo pacto ope inſtrumenti
# partium capiantur. # 6
Part{es} quotcun decimæ, vel cẽteſimæ, & c.
# quo pacto ex quauis parte rectæ in par-
# t{es} æqual{es} diuiſæꝑcircinũ auferãtur. # 45
Part{es} milleſimæ, quo modo capiantur, {et}-
# iamſi in inſtrumento partium contine-
# antur tantum 100. part{es}. # 7
Particula quælib{et} vni{us} partis centenſi-
# mæ inſtrumenti partium, quot part{es}
# decim{as} vni{us} centeſimæ, vel quot mil-
# leſim{as} toti{us} lateris inſtrumenti cõple-
# ctatur, quo pacto cognoſcatur. # 9
Partium inſtrumentum quid, & quo pa-
# cto conſtruatur. # 3. & 4
Partium inſtrumentum, quo pacto aliter
# conſtruatur. # 13
Pendul{us} quadrans quid. # 18
Pentagonum regulare non rectè conſtrui
# ab Alberto Durero, & aliis. # 360
Peripheriæ circuli ex data diametro; & di-
# am{et}er ex data peripheria, accuratior. # 198
Peripheria circuli, ac diam{et}er, ex ei{us} a-
# rea. # 201
Peripheria circuli quã proportionẽ habeat
# ad diametrũ, ſecundũ Archimedẽ. # 185
Peripheria circuli diuiſa per 3 {1/7}. gignit nu-
# merum maiorem diam{et}ro. # 191
Peripheriæ circuli ad diametrum propor-
# tio accuratior, quæ. # 198
Peripheriæ circulorum inter ſe ſunt, vt di-
# ametri. # 194. & 336
Peripheriam circuli vera maiorem, ex da-
# ta diam{et}ro reperire. # 193
Peripheriã datærectæ æqualẽ reperire. # 329
Peripheriam circuli vera minorem. ex da-
# ta diam{et}ro elicere. # 193 INDEX. Perpendicularem in lat{us} quodcun tri-
# anguli ex angulo oppoſito cadentẽ, ex o-
# mnib. trib{us} laterib{us} efficere notã. # 49
Perpendicularisquæ ſegmenta faciat in la-
# tere trianguli obliquanguli. # 46
Perpendicularis ex quolibet gradu qua-
# drantis demiſſa, in quodnam punctum
# ſemidiam{et}ri cadat, per inſtrumentum
# partium cognoſcere. # 11
Perpendicularis in triangulo quando est
# numer{us} ſurd{us}, quid agendum. # 165
Perpendicularis in triangulo æquilatero
# quo pacto cognoſcatur. # 175
Perpendicularis è centro figuræ regularis,
# quo pacto cognoſcatur. # 175
Perpendiculi filum ſecans vmbrãrectam
# facit angulum complementi altitudi-
# nis: ſecans vero vmbram verſam, an-
# gulum conſtituit ipſi{us} altitudinis. # 89
Pinnacidia pro radio viſuali quo pacto cõ-
# ſtruenda ſint. # 17
Pinnacidia quo pacto in quadrante ſint
# affigenda. # 17
Polygoni propoſiti lat{us} quo pacto in dato
# circulo per inſtrumentum partium in-
# ueniatur. # 11
Portionem altitudinis maioris ex minori
# altitudine, & minoris portionẽ, ex ma-
# iori per quadrantem cognoſcere. # 76
Portionem altitudinis maioris ex minore
# altitudine, & minoris portionẽ ex ma-
# iore, per quadratum percipere. # 131
Portionis ſphæræ ſuperfici{es} conuexa. # 229
Portionis ſphæræ ſolidit{as}. # 231
Portionum ſphæroidis ſolidit{as}. # 232
Primi inter ſe numeri ſi ambo nõ ſint qua@
# drati, aut cubi; neque vlli eorum æque
# multiplic{es} quadrati erunt aut cubi. Et
# ſi duorum numerorum æ [?] que multipli-
# c{es} ſint ambo quadrati, aut cubi, etiam
# ipſi quadrati erunt, aut cubi. # 343
Priſma, ac c [?] yl@ndrum in conum, & pyra-
# midem: Item, conum, ac pyramidem in
# cylindrum, vel priſma æquale tranſmu-
# tare. # 369
Priſma conum, cylindrũ ac pyramidẽ in æ-
# quale ſub data altitudine, & ſupra basẽ
# quotuis angulorum conuertere. # 369
Priſma, cylindrum, conum, ac pyramidem
# in parallelepipedum ſupra baſem qua-
# dratam conuertere. # 369
Priſmati, cono, cyl@ndro, ac pyramidi cubũ
# æqualem conſtruere. # 370
Priſmati cuicun cylindrum æqualem, &
# pyramidi conum æqualem: Ac viciſſim
# cylindro priſma æquale, & cono æqua-
# lem pyramidem conſtruere. # 368
Priſmati dato ſphæram æqualem conſtru-
# ere. # 371
Pryſma pyramidem, cylindrum, & conum
# in parallelepipedum rect angulũ aquale
# datæ altitudinis, vel baſis comutare. # 370
Priſma, vel cylindrum datum in datam
# proportionem diuidere. # 373
Priſmati, aut cyli [?] ndro æqualem pyramidẽ
# vel conum ſub eadem altitudine: Et
# cõtra pyramidi, vel conoæquale priſma,
# vel cylindrum conſtituere eiuſdem al-
# titudinis. # 368
Priſmatum, parallelepipedorum, & cylin-
# drorum area. # 204. & 205
Probatio extractionis radicum. # 280
Problemata 3. 4. 5. 6. & 7. libri 3. quo pa-
# cto per vnicam ſt ationem, ope quadrati
# ſtabilis abſoluantur. # 112
Problemeta triangulorum rectilineorum
# rectangulorum. # 44
Profunditatem putei, vel adificij cuiuſuis
# ad perpendiculum erecti, ſi modo angu-
# l{us} fundi, vel ſignum aliquod in fundo
# poſitum conſpiciatur, per quadratum
# efficere cognitam # 134
Profunditatem putei, vel a dificij cuiuſcũ-
# que ad perpendiculum erecti, ſi modo
# angul{us} fundi, vel ſignum aliquod in-
# fundo poſitum conſpiciatur, per qua-
# drantem reperire. # 80
Profunditatem vallis, eiuſdemque deſcen-
# ſum obliquum, ſi non ſit valde in qua-
# lis, etuſ termin{us}, vel aliquod in valle
# ſignum conſpici poſſit, per quadr antem
# ſcrutari. # 82
Profundit atem vallis, eiuſdem que deſcen-
# ſum obliquum, ſi non ſit valde inæ qua-
# lis, & ei{us} termi [?] n{us}, vel aliquod i [?] n ea INDEX. # ſignum conſpici poſſit, per quadratum
# cognoſcere. # 136
Propinquam radicem veræ, in numeris nõ
# quadratis non cubis, nõ Zenſizenſis, non
# ſurdeſolidis, & c. inuenire. # 284
Proportionalem numerum medium, vel
# duos medios, inter datos duos numeros
# reperire. # 274
Proportional{es} du{as} medi{as} inter du{as} da-
# t{as}, ex Diocle; ꝓpe verũ inueſtigare. # 268
Proportional{es} du{as} medi{as} inter du{as} da-
# t{as}, ex Nicomede, prope verum, adinue-
# nire. # 270
Proportional{es} du{as} medi{as} inter du{as} da-
# t{as}, ex Philone Byſantio, & Philopono,
# prope verum, inquirere. # 267
Proportional{es} du{as} medi{as} inter dat{as}
# du{as} rect{as}, prope verum, ex Herone, &
# Apollonio Pergæo inuenire. # 267
Proportion{es} laterum ex datis angulis cu-
# iuſuis trianguli patefacere. # 44
Proportionalis tertia, & quarta quo pacto
# ꝑ inſtrumentum partium reperiatur. # 13
Propriet{as} pulchra quadrati. # 365
Propriet{as} circuli pulcherrima. # 358
Propriet{as} quædam quatuor magnitudi-
# num. # 331
Propriet{as} pulchra Quadratricis. # 323
Punctum, in quo duæ rectæ ad in uicem in-
# clinatæ concurrant, inuenire. # 55
Punctum declinationis cui{us} libet paralle-
# li in diametro Aſtrolabij per inſtrumẽ-
# tum partium inuenire. # 11
Putei, vel æd@fici [?] j cuiuſcun [?] que ad perpen-
# diculum erecti profunditatem, ſi modo
# angul{us} fundi, vel ſignum aliquod in
# fundo poſitum conſp@ciatur, per qua-
# drantem reperire. # 80
Putei, vel ædificij [?] cuiuſuis ad perpendicu-
# lum erecti profunditatem, ſi modo an-
# gul{us} fundi, vel ſignum aliquod in
# fundo poſitum conſpiciatur, per qua-
# dratum efficere cognitam. # 134
Pyramidẽ, conũ, cylindrũ, ac priſma in æ-
# qualẽ ſub data altitudine, & ſupra ba-
# ſem quotuis angulorum reuocare. # 369
Pyramidem, priſma, conum, & cylindrũ in
# parallepipedum rectangulũ æquale da-
# tæ altitudinis, vel baſis commutare # 370
Pyramidem datæ ſphæræ æqualem extrue-
# re. # 371
Pyramidem, priſma, cylindrum, & conum
# in parallelepipedum ſupra baſem qua-
# dratam conuertere. # 369
Pyramidi, cono, cylindro, ac priſmati cubũ
# æqualem efficere. # 369
Pyramidi conum æqualem, & priſm ati cy-
# lindrum æqualem: Et contra cono py-
# ramidem æqualem, & cylindro priſma
# æquale conſtruere. # 368
Pyramidi, vel cono æquale priſma, vel cy-
# lindrum eiuſdem altitudinis: Et viciſ-
# ſim cylindro, vel priſmati æqualem co-
# num, vel pyramidem ſub eadem altitis-
# dine conſtituere. # 367
Pyramidum, & conorum area. # 206
Pyramis cui ſoliào rectangulo æqualis ſit.
# 307
Q
QVadrans pendul{us} quid. # 18
Quadrans ſtabilis quid # 18
Quadrans, ſemidiameter, & baſis Qua-
# dratricis, continue ſunt proportional{es}.
# 324.
Quadrantis lib. 1. cap. 2. conſtructi vſ{us} in
# minutis, & ſecundis ex quirendis. # 18
Quadranti circuli rectangulum conſtitu-
# ere Iſoperimetrum & æquale. # 214
Quadrantis conſtructio ad Min. & Sec.
# cognoſcenda. # 15
Quadr ati area. # 158
Quadratæ radicis extractio. # 279
Quadratæ, & cubicæ radicis extractio ex
# data minutia. # 288
Quadratam & cubicam radicem in nu-
# meris non quadratis, & non cubis per
# line{as} Geometricè inuenire. # 289
Quadrati Geometrici conſtructio. # 84
Quadrati pulchra propriet{as}. # 365
Quadratorum differentiæ. # 387
Quadratorum, & cuborum tabula vſque
# adradicem 1000. # 378
Quadratorum generatio. # 387
Quadratum, altera parte longi{us}, Rhom-
# bum ac Rhomboid{es}, ex exceſſu diame-
# tri ſupra lat{us}, & c. deſcribere. # 345 INDEX. Quadratum numerum in quotlibet qua-
# dratos deſtribuere. # 342
Quadrilateri tria latera maiora ſunt
# quarto latere. # 344
Quadrato circulũ æqualẽ deſcribere. # 329
Quadratricis lat{us} æquale eſt quadr anti
# circuli, cui{us} ſemidiameter eſt baſisqua
# dratricis. # 326
Quadratricis baſis, ſemidiam{et}er qua-
# drantis, & quadrans ſunt continue ꝓ-
# portional{es}. # 324
Quadratricis pulchra propri{et}{as}. # 363
Quadratricem lineam deſcribere. # 324
Quadratum pendulum, ac ſt abile, quo-
# modo vſurpetur. # 86
Quadratum circumferentiæ circuli ma-
# ximi in ſphæra ita eſt ad ſuperficiem
# ſphæræ, vt circumferentia circuli ma-
# ximi ad diametrum. # 219
Quadratum circulo æquale, quo pacto fa-
# cile exhibeatur ex propria figura. # 328
Quadratum dato circulo æquale conſti-
# tuere. # 327
Quadratum diam{et}ri circuli maximi in
# ſphæra ad ſuperficiẽ ſphæræ, maiorẽ pro-
# portionem habet quam 7. ad 22. minorẽ
# vero, quam 71. ad 223. # 220
Quadratum datæ figuræ æquale, quo pa-
# cto facile conſtruatur. # 173
Quadratum diametri circuli ad circulũ
# proportionem habet, quam 14. ad 11. ꝓ-
# ximè, ſecundum Archimedem. # 191
Quadratũ diametri circuli ad circulum
# habet maiorẽ proportionẽ, quã 14. ad 11.
# minorem vero, quam 284. ad 223. # 195
Quadratũ circũferentiæ circuli ad circu-
# lũ habet maiorẽ ꝓportionẽ, ꝗ̃ 892. ad 71
# minorẽ vero, quam 88. ad 7. # 196
Qua dratũ circũferentiæ circuli maximi
# in ſphæra ad ſuperficiẽ conuexã ſphæræ,
# maiorẽ proportionẽ habet, ꝗ̃ 223. ad 71.
# minorem vero, quam 22. ad 7. # 221
Quadratũ maximi lateris triãguli min{us}
# eſt, ꝗ̃ duplũ ſummæ quadratorũ ex reli-
# quis duob{us} laterib{us} deſcriptorum. # 353
Quadratura circuli per numeros ſecundũ
# Arab{es} falſa est. # 318
Quadratura circuli per line{as} Campano
# aſſcripta falſa est. # 318
Quadratura circuli per numeros ex Al-
# berto Durero falſa eſt. # 318
Quadratura circuli per line{as}. # 317
Quadratura circuli per Hyppocratem
# Chium falſa eſt. # 318. & 319
Quadraturam circuli eſſe poſſibilem. # 320
Quadrilateri omnino irregularis area. # 171
Quadrilatero æquale par allelogr ammum
# facile conſtruere in dato angulo. # 338
Quadrilaterorũ nõ rectangulorũ area. # 169
Quantit{as} anguli, quẽ latera in ſtrumenti
# partiũ cõtinẽt, quo pacto cognoſcatur. # 12
Quarta & tertia proportionalis, quo pacto
# ꝑ inſtrumentum partium reperiatur. # 13
R
RAdicis cubicæ extrahendæregula pro-
# pria. # 283
Radicis cubicæ extractio. # 281
Radicis quadratæ, & cubicæ extractio ex
# data minutia. # 288
Radicis quadratæ extractio. # 279
Radicis ſurdeſolidæ extractio. # 281
Radicem cui{us}lib{et} generis extrahere ex
# dato numero. # 276
Radicem cuiuſque generis ex data minu-
# tia extrahere. # 287
Radicem quadratam, & cubicam in nu-
# meris non quadratis, & non cubis per
# line{as} Geometricè inuenire. # 290
Radicem veræ propinquam in numeris nõ
# quadratis, non cubis, non Zenſizenſis,
# non ſurdeſolidis, & c. inuenire. # 244
Radicum infinitæ ſpeci{es}. # 276
Rædix quadrata numeri fracti quo pacto
# eruatur. # 166
Radix quælib{et} extrahenda quot figur{as}
# habere poſſit. # 279
Recta linea in quotuis part{es} æqual{es} diui-
# ſa quot decimæ, vel centeſimæ, & c. in
# quauis particula vni{us} partis contine-
# antur, per circinum deprehe@dere. # 42
Recta ducta ex angulo acuto trianguli re-
# ctãguli in oppoſitũ lat 9 , maior eſt ꝓportio
# hui{us} lateris ad ei{us} ſegmentũ prope re-
# ctum angulum, quam illi{us} anguli a- INDEX. # cuti ad ei{us} partem dicto ſegmento la-
# teris oppoſitam. # 295
Recta linea diuiſa in quotuis part{es} æqua-
# l{es}, quot eiuſmodi part{es} in quauis alia
# recta contineantur, ope inſtrumẽti par-
# tium, cognoſcere. # 6
Recta data, quamuis minima, partem, vel
# part{es} imperat{as} ex ea auferre. # 355
Recta connectens duos angulos oppoſitos in
# duob{us} triangulis æqualib{us} lat{us} com-
# mune habentib{us}, & in diuer ſ{as} part{es}
# vergentib{us}, à communi latere bifari-
# am diuiditur. # 260
Recta cuiuis circũferentiæ æqualis, quo pa-
# cto facile reperiatur ex ꝓpria figura. # 327
Rectæ duæ tangent{es} circulum, & in vno
# puncto coeunt{es}, maior{es} ſunt omnib{us}
# chordis interceptum arcum diuidenti-
# b{us} in quotcunque part{es} æqual{es}. # 332
Rectæ lineæ adiungere rectam, ita vt qua-
# dratum toti{us} compoſitæ æquale ſit qua-
# dato rectæ adiunctæ, vna cum quadra-
# torectæ, quæ ex adiuncta, & proxi@o ſe-
# gmento prioris lineæ conflatur. # 351
Rectæ tr{es} circulum tangent{es}, & in duo-
# b{us} punctis coeunt{es}, maior{es} ſuntomni-
# b{us} chordis arc{us} duos interceptos in
# part{es} æqual{es} ſecantib{us}. # 332
Rectæ lineæ circumferentiam æqualem re-
# perire. # 329
Rectæ quamuis minimæ exhibere multi-
# plicem quamcunque, etiamſi circino i-
# pſa non accipiatur. # 355
Rectæ lineæ ſub dimenſionem cadent{es} quæ
# ſint. # 51
Rectam lineã tranſuerſam in Horizonte,
# cui{us} vtrum extremũ inſpici poteſt,
# per quadrantem notam efficere. # 69
Rectam linem tranſuerſam in Horizon-
# te, cui{us} vtrum extremum videri po-
# teſt, per quadratum metiri. # 127
Rectam lineam ad cui{us} extrema accede-
# re non liceat, dummodo ea appareant,
# & ipſarecta linea producta ad ped{es} mẽ-
# ſoris perting at, ex altitudine aliqua no-
# ta, per quadratem metiri. # 69
Rectam lineam in Horizonte per quadra-
# tum m{et}iri, quando menſor in vno ei{us}
# extremo exiſtens alterum extremũ vi@
# dere non poteſt neque altitudo in prom-
# ptu eſt, ſed ſolum ad dextram, vel ſi-
# niſtram per lineam perpendicularem
# recedere poteſt ad locum, è quo alterum
# extremum appareat. # 121
Rectam lineam, quando menſor in vno e-
# i{us}extremo, vel in aliquo altitudine no-
# ta ad planum, in quo eſt recta, perpen-
# diculari exiſtens alterum extremũ vi-
# dere poteſt, per quadrantem metiri. # 68
Rectam lineam è directo menſoris poſitam,
# cui{us} vtrum extremum, vel alterum
# non appareat, niſi ad dextram, vel ſini-
# ſtram menſor accedat, per quadrantem
# comprehendere. # 71
Rectam lineam in Horizonte è directo mẽ-
# ſoris iacentem, per quadratum cogno-
# ſcere, ad cui{us} extremane accedere li-
# ceat, neque è loco menſoris eam dim{et}i-
# ri: dummodo ad dextram, vel ſin@ſtrã
# per lineam perpendicularem ad locum
# aliquemire poſſit menſor, ex quo vtrũ-
# que extremum appareat. # 122
Rectam lineam in Horizonte inter turrim
# aliquam, & aliud quodpiam ſignum,
# ex turri per du{as} ſtation{es}in faſtigio fa-
# ct{as}, vel in duab{us} feneſtris, quarum
# vna ſit ad perpendiculũ ſub alia, quan-
# do ſpatium inter ill{as} feneſtr{as} notum
# eſt, etiamſi toti{us} turris altitudo ſit igno
# ta, per quadr antem dimetiri. Atque
# hinc obiter altitudinem turris patefa-
# cere. # 70
Rectã arcui quadrãtisæ qualẽreperire. # 325
Rectam lineam datã per inſtrum entũ par-
# tium diuidere, vt alia recta diuiſa eſt. # 11
Rectanguli trianguli area, ex latere, quod
# recto angulo opponitur, & vno angulo
# acuto. # 167
Rectanguli trianguli area, ex vno latere
# circa angulum rectum, & vno angulo
# acuto. # 168
Rectangulorum duorum triangulorum ſi-
# m@lium propriet{as} qu@dam. # 398
Rectanguli trianguli area, ex vno latere INDEX. # @irca angulum rectum & latere, quod
# recto angulo opponitur. # 168
Rectanguli trianguli area. # 165
Rectangulo dato ſupra datã rectã æquale
# rectangulum facile conſtruere. # 162
Rectangulum, cui{us} duo exceſſ{us} dantur,
# quib{us} diameter vtrumque lat{us} ſupe-
# rat, conſtituere. # 350
Rectangulum dato rectilineo æquale faci-
# lè conſtruere. # 339
Rectangulum, in quo exceſſ{us} diametriſu-
# pra mai{us} lat{us}, & maioris lateris ſu-
# pramin{us} datur, conſtituere. # 351
Rectangulum ſub differentia exceſſuum,
# quib{us} diameter alicui{us} rectanguli v-
# trumque lat{us} ſuper at, & minore exceſ-
# ſu bis ſumptum, vnà cum quadrato mi-
# noris exceſſ{us}bis ſurn [?] pto æquale eſt qua
# drato rectæ, qua min{us} lat{us} minorem
# exceſſum ſuperat. # 349
Rectangulum ſub ſegmentis diametri ali-
# cui{us} rectanguli (ductis per idem pun-
# ctum diametri parallelis) comprehen-
# ſum, æquale eſt duob{us} rectangulis ſub
# ſegmentis duorum laterum inæquali-
# um comprehenſis. # 357
Rectangulum ſub diametro, & circumfe-
# rentia maximi circuli in ſphæra, qua-
# druplum eſt circuli maximi, & ſuperfi-
# ciei conuexæ eiuſdẽſphæræ æquale. # 219
Rectangulorum area. # 157
Rectangulorum triangulorum rectilineo-
# rum problemata. # 44
Rectarum duarum proportionem haben-
# tiũ, quãlat{us} quadratricis ad basẽ, ma-
# ior æqualis eſt quadranti circuli, cui{us}
# ſemidiameter eſt minor recta. # 326
Rectilineã figurã planã, vel circulũ in da-
# ta proportione augere, vel minuere. # 272
Rectilineum angulum in tr{es} æqual{es} an-
# gulos diuidere. # 356
Rectis trib{us} datis in vno plano non par al-
# lelis, rectam ducere, {et}iam per datum
# interdum punctum in media, ita vt ei{us}
# ſegmenta inter mediã, & extrem{as} ſint
# æqual{es}, vel datã habeãt ꝓportionẽ. # 354
Re@tilineis duob{us} inæqualib{us} datis, ex
# maiore ꝑ lineam vni lateri parallelam
# detrahere rectilineũ minori æquale. # 243
Rectili [?] neo cuilibet æquale rectangulum fa
# cilè conſtruere. # 339
Rectilineo dato æquale quadrilaterũ inter
# du{as} rect{as} ſuper datam rectam per li-
# neam parallelam conſtituere. # 239
Rectilineo in triangulo reſoluto ex vno ali-
# quo puncto, rect{as} ipſis triangulis or di-
# ne proportional{es} inuenire. # 246
Rectilineo dato parallelogrãmũ rectangu-
# lũ æquale, & Iſoperimetrũ cõſtituere. # 216
Rectilineum datum per rectam à quouis
# angulo, vel puncto lateris, in datam ꝓ-
# portionem ſecare. # 248
Rectilineum datum ex angulo, vel puncto
# dato in latere, in quotuis part{es} æqual{es}
# diſtribuere. # 252
Rectilineũ datum in quotuis part{es} æqua-
# l{es} diſtribuere. # 260
Rectilineũ datũ rectã datæ rectæ paralle-
# lã in datam proportionem diu dere. # 253
Rectilineorum triangulorum obliquan-
# gulorum problemata. # 47
Rectilineorum triangulorum rectangulo-
# rum problemata. # 44
Regionis, aut vrbis, vel campi ſitum in pla-
# no deſcribere. # 147
Rectis duab{us} datis, quarum maior dia-
# metrum quadrati minoris non ſuperet:
# maiorem it a ſecare, vt partium quadræ
# ta ſimul ſumpta quadrato minoris li-
# neæ ſint æqualia. # 352
Reflexionis angul{us} cur angulo incidentiæ
# ſit æqualis. # 341
Regula communis menſorum in area cu-
# iuſuis figuræ, vel agri inueſtiganda. # 173
Regula propria extractionis radicis cubi-
# cæ. # 283
Regula vnica adomn{es} rect{as} dimetiẽd{as},
# quando rerum extrema videntur. # 152
Regulæ conſtructio loco fili cum perpendi-
# culo. # 17
Regulare corp{us} quodlibet dato cubo æ-
# quale conſtituere. # 37@
Regulari corpori ſphæram æqualem exhi-
# ber@. # 37@ INDEX. Regularis figuræ ærea, cui rectangulo æ-
# qualis ſit. # 293
Regularis figuræ area, cui triangulo rectã-
# gulo ſit æqualis. # 294
Regularis figura circulo circumſcripta
# maiorem ambitum habet, quam circu-
# l{us}. # 330. & 331
Regulærib{us} figuris rectilineis circul{us}, cui
# Iſoperimetræ ſunt@ maior eſt. # 306
Regularium figurarum Iſoperimetrarum
# maior eſt illa, quæplur{es} continet angu-
# los, pluraue latera. # 296
Regularium figurarum areæ à triangulo
# vſque ad Dodecagonism, quando lat{us}
# eſt vnit{as}. # 180
Regularium figurarum area. # 175
Regularium quinque corporum area quæ.
# 210. & 214.
Regularium quinque corporum ſuperfici{es}
# conuexa # 214
Rhomboidis, ac Rhombi area. # 170
Rhombi, ac Rhomboidis area. # 170
Rhombum, ac Rhomboid{es}, ex exceſſu dia-
# metri ſupra lat{us}, &c. deſcribere. # 346
S
SAcc{us} tritici, quo pacto menſuretur. # 209
Saxiregularis ſolidit{as}. # 209
Scala ali [?] imetra quid. # 85
Secant{es} ac ſin{us} quo pacto in inſtrumento
# partium capiantur. # 8
Sectoris circuli area. # 199
Sectoris ſphæræ ſolidit{as}. # 230
Segmenta lateris tria [?] nguli obliquanguli à
# perpendiculari facta, ex datis trib{us} la-
# terib{us} cognoſcere. # 46
Semicirculo, quadranti, octauæ parti cir-
# culi, &c. rectangulum conſtituere Iſo-
# perimetrum, & æ [?] quale. # 214
Semidiametri circuli inuentio ex latere fi-
# guræ regularis inſcriptæ. # 178
Similem figuram plurib{us} figuris ſimilib 9 ,
# quarum latera homologa data ſint, æ-
# qualem: ct circulum plurib{us} circu-
# lis, quorum diametri, circumferentiæ-
# ue datæ ſint, æqualem deſcribere. # 202
Similium duorum triangulorum rec@an-
# gulorum propriet {as} quædam. # 298
Similium duarũ figurarũ, aut circulorũ
# ꝓportio, ex datis duob. laterib. homolo-
# gis, vel diametris, circũferentiisue. # 201
Simil{es} pa [...] {es} aliquotæ pluriũ magnitudi-
# num eandem habent proportionem. # 218
Sin{us} tot{us} quando tam paru{us} eſt, vt in
# inſtrumentum partium transferri ne-
# queat, quid agendum. # 12
Sinu toto poſito 10000. quo pacto in inſtru-
# mento partium Tangent{es} ſumantur. # 8
Sinu toto poſito 100. quo pacto Tangent{es} ꝑ
# inſtrumentum partium capiantur. # 6
Sin{us} ac ſecant{es} quo pacto in inſtrument@
# partium capiantur. # 7
Solidã figurã quamcun ex iis, de quib{us}
# Eucl. in Stereometria agit ſecundũ pro-
# portionẽ datã augere, vel minuere. # 273
Solida, vel corpora præcipua, quorum areæ
# inueſtigantur, quæ. # 204
Solida, ſuperfici{es}, ac lineæ pen{es} quid men-
# ſurentur. # 157
Solidit{as} cuiuſuis portionis ſphæræ. # 231
Solidit{as} ſphæræ. # 223
Solidit{as} ſphæræ vera minor, ex circumfe-
# rentia maximi circuli. # 228
Solidit{as} ſphæræ vera maior, ex diametro
# circuli maximi. # 228
Solidit{as} ſphæræ vera minor, ex diametro
# maximi circuli. # 228
Solidit{as} ſphæræ vera maior, ex circumfe-
# rentia circuli maximi. # 228
Solidit{as} ſphæroidis. # 232
Solidit{as}, vel area hemiſphærij. # 230
Solidit{as} portionum ſphæroidis. # 232
Solidit{as} ſectoris ſphæræ. # 230
Solidit{as} muri cuiuſque. # 209
Solidit{as} fruſtiregularis marmoris. # 209
Solidit{as} fruſti ſphæræ. # 231
Solidit{as} Conoidis Hyperbolici. # 233
Solidit{as} Conoidis parabolici. # 232
Solidit{as} vaſis excauati. # 209
Solidum planis ſuperficieb{us} contentum,
# & circa ſphæram circumſcriptibile, cui
# ſolido rectangulo ſit æquale. # 307
Solidorum quinque regularium area quæ.
# 210. & 214.
Solidorum quinque regularium ſuper INDEX. # fici{es} conuexa. # 214
Solidorum omnino irregulariũ area. # 334
Solidum min{us} ex maiori detrahere, reſi-
# duum in cubum transformare. # 373
Solidum rectangulum ſupra baſem quot-
# cunque angulorum, datæ ſphæræ æqua-
# lem conſtruere. # 371
Solis, velſtellæ cuiuſuis altitudinem per
# quadratum obſeruare. # 88
Spatium terræinæquale pro ducẽdis aquis
# librare: aut etiam, ſi lub{et}, Horizonti
# æquidiſtans efficere. # 153
Spatiũ inter duo pũcta in quolib{et} plano e-
# leuato, fiue illud ad Horizõ. ſit rectũ, ſi-
# ue inclinatũ per quadrantẽ m{et}iri. # 67
Speci{es} radicum infinitæ. # 276
Speculi plani beneficio altitudinem monti
# impoſitam, ſi modo altitudinis baſis poſ-
# ſit conſpici: Velportionem ſuperiorem
# alicui{us} turris, metiri. # 147
Speculi plani beneficio altitudinem, ad cu-
# i{us} baſem pateat acceſſ{us}, vnà cum di-
# ſtantia [?] ſpeculi à cacumine altitudinis,
# deprehendere. # 144
Speculi plani beneficio altitudinem in ac-
# ceſſibilem, vna cum ſpeculi diſt antia tã
# à baſe, {et}iam nonviſa, quam a cacumi-
# altitudinis, cognoſcere. # 145
Sphæra ad cubum circumferentiæ maxi-
# mi circuli, maiorem proportionem ha-
# bet, quam 49. ad 2904. minorem vero,
# quam 5041. ad 298374. # 221
Sphæra quolib{et} cono, & cylindro ſibi Iſo-
# perimetro maior est. # 313
Sphæraæqualis eſt ſolido rectangulo com-
# prehenſo ſub ſemidiametro, & terti@
# parte ſuperfictei conuexæ. # 309
Sphæra maior eſt quouis corpore regulari
# ſibi Iſoperimetro. # 311
Sphæra omnib{us} corporib{us} ſibi Iſoperime-
# tris, quæ planis ſuperficieb{us} contineæn-
# tur, circa ali{as} ſphær{as} circumſcripti@
# bilia ſint, maior eſt. # 311
Sphæra omnib{us} corporib{us} ſibi Iſoperime-
# tris, & circa ali{as} ſphær{as} circumſcri-
# ptibilib{us}, quæ ſuperficieb{us} conicis cõ-
# tineantur, maior est. # 311
Sphæræ area, vel ſolidit{as}, ex diametro mæ [?]
# ximi circuli. # 228
Sphæræ datæ conum efficere æqualem. # 371
Sphæræ datæ cylindrũ æqualẽ exhibere. # 371
Sphæræ datæ cubum æqualem: ct dato cu-
# bo æqualem ſphæram efficere. # 370
Sphæræ datæ piramidem conſtituere æqua-
# lem. # 371
Sphæræ datæ ſolidum rectangulum æquale
# ſupra baſem quotcunque angulorum
# conſtituere. # 371
Sphæræ ſuperfici{es} vera minor, ex circum-
# ferentia maximi circuli. # 227
Sphæræ ſuperfici{es} vera minor, ex diame-
# tro circuli maximi. # 227
Sphæræ ſuperfici{es} vera maior, ex diame-
# tro circuli maximi. # 227
Sphæræ area, ſeu ſolidit{as} vera minor, ex
# circumferentia circuli maximi. # 228
Sphæræ area, ſeu ſolidit{as} maior, quã vera,
# ex circumferentia maximi circuli. # 228
Sphæræ area, ſiue ſolidit{as}, ex diametro
# maximi circuli. # 228
Sphæræ ſolidit{as}. # 223
Sphæra ad cubum diametri ſphæræ maio-
# rem proportionem habet, quam 223. ad
# 426. minorẽ verò, quàm 11. ad 21. # 222
Sphæræ ſuperfici{es} conuexa cui rectangulo
# ſit æqualis. # 219
Sphæræ ſuperfici{es} conuexa ad quadratum
# circumferentiæ circuli maximi, maio-
# rem proportionem habet, quam 7. ad 22
# minorem verò, quàm 71. ad 223. # 221
Sphæræ ſegmentorum area. # 229
Sphæræ ſuperfici{es} ad quadratũ circũferẽ-
# tie [?] circuli maximi eſt, vt diameter ad
# circumferentiam circuli maximi. # 219
Sphæræ ſuperfici{es} vera maior, ex circum-
# ferentia circuli maximi. # 226
Sphæræ portionis ſuperfici{es} conuexa. # 229
Sphæræ portionis ſolidit{as}. # 231
Sphæræ area, eiuſdemque ſuperfici{es} con-
# uexa. # 218. & 223
Sphæræ ſuperfici{es} ad quadratum diame-
# tri ſphæræ, vel circuli maximi, maiorẽ
# proportionem habet quam 223. ad 71.
# minorem vero quam 22. ad 7. # 221 INDEX. Sphæram duab{us}, aut plurib{us} ſphæris æ-
# qualem deſcribere. # 373
Sphæram dato corpori regulari æqualem
# conſtituere. # 371
Sphærã dato priſmati æqualẽ conſtruere. # 371
Sphæram minorẽ ex maiori detrahere, reſi-
# duo æqualem ſphæram exhibere. # 373
Spheroidis portionum ſolidit{as}. # 232
Sphæroidis area, vel ſolidit{as}. # 232
Sphæram, vel figuram ſolidam in data pro-
# portione augere, vel minuere. # 273
Squadra Zoppa apud Italos quid, eiuſque
# vſ{us}. # 150
Stabilis quadrans quid. # 17
Stationum differentia quid. # 52
Stellæ cuiuſuis, vel Solis altitudinem per
# quadratum obſeruare. # 87
Superfici{es} conuexa quinque corporum re-
# gularium. # 214
Superficiei conicæ ꝓportio ad ſuã baſem. # 235
Superfici{es} conuexa ſphæræ, eiuſdemque
# area. # 218. & 223
Superfici{es} conuexa hemiſphærii. # 229
Superfici{es} conuexa ſphæræ ad quadratum
# circumferentiæ circuli maximi, maiorẽ
# proportionem habet, quam 7. ad 22. mi-
# norem verò, quam 71. ad 223. # 221
Superfici{es}, lineæ, ac ſolida, pen{es} quid men-
# ſurentur. # 157
Superfici{es} conuexa ſphæræ cui rectangulo
# ſit æqualis. # 219
Superfici{es} ſphæræ vera maior, ex circum-
# ferentia circuli maximi. # 226
Superfici{es} ſphæræ vera maior, ex diam{et}ro
# maximi circuli. # 227
Superfici{es} ſphæræ vera minor, ex circum-
# ferentia circuli maximi. # 227
Superfici{es} ſphæræ ad quadratũ circumfe-
# rentiæ circuli maximi eſt, vt diam{et}er
# ad circumferentiã circuli maximi. # 219
Superfici{es} conuexa portionis ſphæræ. # 229
Superfici{es} ſphæræ ad quadratum diam{et}ri
# circuli maximi, maiorem proportionem
# hab{et}, quam 223. ad 71. minorem verò
# quam 22. ad 7. # 221
Superfici{es} co@uexa coni, & cylindri recti.
# 235
Superfici{es} cylindrica, demptis baſib{us}. # 235
Superfici{es} fruſti coni, demptis baſib{us}. # 235
Surdeſolidæ ræ [?] dicis extractio. # 281
T.
TAbula continens latera figurarum re-
# gularium à triangulo vſque ad figu-
# rã 80. laterũ, poſita diam{et}ro 20000000.
# vel ſinu toto 10000000. # 177
Tabula mirifica ad depromendos numeros
# pro ſingulis radicum ſpecieb{us}. # 277
Tabulæ conſtructio & vſ{us} pro minutis, &
# ſec. ex quadr ante cognoſcendis. # 20
Tabula gnomonica. # 91
Tabulæ gnomonicæ facillima conſtructio,
# eiuſ{q́ue} vſ{us}. # 89
Tabulæ pro minutis ad plur{es} quadrant{es}
# extenſio ſine regula aurea. # 20
Tabula pro minutis, & ſecundis ex qua-
# drante inueſtigandis. # 22
Tabula quadratorum, & cuborum vſque
# ad radicem 1000. # 378
Tabella pro min. & ſec. cognoſcendis ex
# quadrante conſtructo. # 19
Tangens quando ſuperat ſinum totũ, quid
# agendum, vt per vnicam tranſlationem
# per inſtrumentum partium punctum
# quæſitum reperiatur. # 12
Tangent{es}, poſito ſinu toto 10000. quo pacto
# in inſtrumento partium ſumantur. # 8
Tangent{es} quo modo inueniantur ope in-
# ſtrumenti partiũ, poſito ſinu toto 1000. # 7
Tangent{es} tr{es} in duob{us} punctis coeunt{es},
# maior{es} ſunt omnib 9 chordis duos arcus
# interceptos in part{es} æqual{es} ſecantib. # 332
Tangẽt{es} duæ in vnopuncto coeũt{es}, maio-
# r{es} ſunt omnib{us} chordis arcũ interceptũ
# in quotcũ part{es} æqual{es} diuidẽtib. # 332
Tangent{es} quo modo accipiãtur reſpectu ſi-
# n{us} toti{us} 100. ope inſtrumenti partium. # 6
Tangent{es} quo pacto ſumantur, quando in-
# ſtrumentũ partium cõtin{et} 1000. part{es}. # 6
Tangente aliqua inuenta in latere inſtru-
# menti partium, quo pacto eadem repe-
# riatur reſpectu dati ſin{us} toti{us}. # 8
Tangent{es} perexiguæ quo pacto in inſt [?] ru-
# mento partium ſumantur. # 8
Terræ ambitũ ex edito aliquo mõte metiri.
# 366 [?] INDEX. Tertia & quarta proportionalis, quo pacto
# per inſtrumentum partium reperiatur. # 12
Trabis longitudinem ad Horizontẽ incli-
# natæ, cui{us} portio ſuperior tantum con-
# ſpiciatur, vnà cum angulo inclinatio-
# nis, diſt antia baſis à menſore, & altitu-
# dine faſtigii ſupra Horizontem, per qua-
# dratum m{et}iri. # 151
Trapezii habentis duo latera parallela,
# area. # 170
Trapezii irregularis facilis dimenſio. # 175
Triangis [?] la duo Iſoſcelia ſimilia baſium in-
# æqualium, ſimul maiora ſunt duob{us}
# Iſoſcelib{us} ſimul ſuper eaſdem baſ{es}, quæ
# quidem inter ſe ſint diſſimilia, priorib{us}
# verò Iſoperimetra. habeant quatuor
# latera inter ſe æqualia. # 300
Trianguli Iſoſcelis area. # 165
Trianguli obliquanguli area. # 168
Trianguli rectanguli area, ex vno latere
# circa angulum rectum, & latere, quod
# recto angulo opponitur. # 167
Trianguli pulchra propriet{as}, ſi in eo du-
# catur vni lateri parallela, &c. # 261
Triangulis duob{us} Iſoſcelib{us} datis, quo-
# rum baſ{es} ſint inæqual{es}, & duo latera
# vni{us} duob{us} alteri{us} æqualia: ſuper eiſ-
# dem baſib{us} duo triangula Iſoſcelia ſi-
# milia, & priorib{us} ſimul ſumptis Iſope-
# rimetra conſtituere. # 299
Trianguli æquilateri area. # 166
Trianguli cui{us}libet area cui rectangulo
# ſit æqualis. # 292
Trianguli rectanguli area. # 165
Trianguli rectãguli area, ex vno latere cir-
# ca angulũ rectũ, & vno angulo acuto. # 169
Trianguli rectãguli area, ex latere, ꝙ recto
# angulo opponitur, & vno angulo acuto. # 167
Trianguli inſignis propriet{as}, ſi in eo à duo-
# b{us} angulis ad media puncta oppoſitorum
# laterum rectæ ducantur, &c. # 252
Triangulo duorum laterum inæqualium
# ſupra tertium lat{us} triangulum conſti-
# tuere priori Iſoperimetrum duorum æ-
# qualium laterum. # 297
Triangulo parallelogr ammum æquale, &
# Iſoperimetrum conſtituere. # 214
Triangulorum rectilineorum rectangulo-
# rum problemata. # 44
Triangulorum duorum rectangulorum ſi-
# milium propriet{as} quædam. # 298
Triangulorum Iſoperimetrorum eandem
# habentium baſem, mai{us} erit illud, quod
# duo latera habet æqualia. # 297
Triangulorum rectilineorum obliquangu-
# lorum problemata. # 46
Triangulum datũ ex dato puncto in latere
# in quotlibet part{es} æqual{es} diuidere. # 262
Triangulum datum per line{as} vni lateri
# parallel{as} in quotlibet part{es} æqual{es} di-
# ſtribuere. # 263
Triangulum datum per rectum ex puncto
# extra triangulum dato in du{as} part{es} æ-
# qual{es} partiri. # 264
Triangulum totum ad triangulum abſciſ-
# ſum per rectam, eſt, vt rectangulum ſub
# duob{us} laterib{us} ſectis ad rectangulum
# ſub duob{us} laterib{us} trianguli abſcißi
# comprehenſum. # 262
Tritici aceru{us}, quo pacto menſuretur. # 209
Tritici ſacc{us}, quo pacto menſuretur. # 209
Turris, aut montis altitudinẽ, ex ei{us} ſum-
# mitate per quadratũ dimetiri, quando in
# plano ſummitatis Horizonti æquidiſt ante
# duæ ſtation{es} fieri poſſunt, & ſignum ali-
# quod in Horizonte cernitur. # 114
Turris, aut alteri{us} rei altitudinem per ba-
# culum indagare. # 137
Turris aut alteri{us} rei altitudinem, per
# Normam inueſtigare. # 139
Turris, vel montis altitudinẽ ex ei{us} ſum-
# mitate per du{as} ſtation{es} in haſta aliqua
# erecta fact{as} inueſtigare per quadratũ,
# quando ſignum aliquod in Horizonte
# videri poteſt. # 116
Turris altitudinem ex ei{us} vertice per vn@-
# cam ſt ationem per quadrantem metiri,
# ſi diſtantia ſigni in Horizonte viſi vſque
# ad baſem turris nota ſit. # 64
Turris, vel montis altitudinẽ, ex ei{us} ſum-
# mitate per vnicam ſtationem, ope qua-
# drati ſtabilis m{et}iri, vnà cum diſtantia,
# ſigni viſi in Horizonte vſ ad turrem
# vel @@ontis perpendiculum. # 119 INDEX. Turris, aut montis altitudinem ex ei{us} ver-
# tice per quadrantem m{et}iri, ſi in plano,
# cui inſiſtit, ſpatiũ aliquod è directo men-
# ſoris poſitum notum ſit. # 64
Turris, vel mõtis altitudinẽ ex ei{us} faſtigio,
# quando è directo menſoris interuallum
# aliquod inter duo ſigna, vel {et}iam inter
# [...] m quodpiam, acturrim cognitum
# [...] er quadratum coniicere. # 123
# [...] ut montis altitudinem ex ei{us} ver-
# [...] er du{as} ſtation{es} in eiuſdẽ ſummi-
# [...] act{as}, è quib{us} ſignum aliquod in
# [...] Zonte appareat, per quadrantem
# aim@tiri. At hinc ipſam quo diſtan-
# tiam à turris baſe, vel perpẽdiculo mon-
# tis ad ſignum illud inueſtigare. # 79
Turris, aut montis altitudine ex ei{us} verti-
# ce per du{as} ſtation{es} in haſta aliqua ere-
# cta, velin duab{us} feneſtris turris, quarũ
# vna ſit ſupra aliã, fact{as}, è quib{us} ſignũ
# aliquod in Horizonte videri poſſit, per
# quadrantẽ m{et}iri. At hinc diſtantiam
# quo{q́ue} à perpendiculo turris, vel montis,
# vſ ad ſignum viſum cognoſcere. # 62
Turrium duarũ ſummitatib{us} viſis, etiãſi
# baſ{es} propter ædificia interiecta occul-
# tentur, diſtanti [?] ã tam inter earum baſ{es},
# quàm inter earundem faſtigia, vnà cum
# ipſarum al@itudinib{us}, ac diſtantiis à
# menſore, per quadratum coniicere. # 152
V.
Vallis profunditatem, eiuſdemque de-
# ſcenſum obliquum, ſi non ſit valdè
# inæqualis, eiuſ termin{us}, vel aliquod
# in valle ſignum conſpici poſſit, per qua-
# drantem ſcrutari. # 82
Vallis profunditatẽ, eiuſdem deſcenſum
# obliquũ, ſi nõ ſit valdè inæqualis, & ei{us}
# termin{us}, vel aliquod in ea ſignũ conſpi-
# ci poſſit, per quadratum cognoſcere. # 136
Varia inſtrumenta menſurandi. # 51
Vaſis excauati ſolidit{as}. # 209
Vaſis excauati capaeit{as}. # 209
Vmbrarecta, ac verſa quo pacto in qua-
# drato Geom{et}rico cognoſcenda ſit. # 86
Vmbræ longitudinem ab altitudine, Sole
# lucente, proiectæ, quando altitudo est
# cognita, ope quadrati adipiſci. # 141
Vmbra recta ac verſa in quadrato quæ &
# in quot part{es} à Geometris vtraque ſe-
# cetur. # 85
Vmbrarecta ac verſa in quet partes in hoc
# opere diuidatur. # 85
Vmbræ rectæ ad verſam reductio, & con-
# tra. # 87
Vrbis, vel campi, aut regionis ſitum in pla-
# no deſcribere. # 147
Vſ{us} & conſtructio tabulæ pro minutis &
# ſec. cognoſcendis ex quadrante. # 19
Vſ{us} quadrantis conſtructi in minutis, &
# ſecundis exquirendis. # 17
Vſ{us} tabulæ quadr atorum & cuborum in
# extrahendis radicib{us} quadratis & cu-
# bi [?] cis. # 391

420. ERRATA.

In tabula quadratorum & cuborum. pag. 378. in quadrato Radicis 117. loco quinto à dextera-
pro 5. reſtitue 9. Pag. 381. in cubo Rad. 364. loc. quarto pro 3. r. 2. P. 381. in cubo Rad. 432. loco ſexto
pro 6. r. 5. P. 382. in cubo Rad. 573. loco vlt. pro 8. r. 7. P 383. in quadrato Rad 714. loco tertio pro 8. r. 9. P 384. in quadrato Rad 735. loco primo pro 9 r. 5. P. 385. in cubo Rad. 884. loco antepen. pro 5. r. 1. In cubo Rad. 929. loco ſexto pro 7. r. 5. In cubo Rad. 864. loco pen. pro 5. r. 4. In quadr. Rad. 946. pro
[...] 8. In cubo Rad. 909. pro 5. r. 9. P. 272@ in propoſitione 16. d@ſideratur hic ſubiecta figura.

445-01
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

powered by Goobi viewer